Een verzekering kiezen zonder te weten wat er vergoed wordt

Verzekering kiezen zonder te weten wat er vergoed wordt
© Alexander Grey, Pixabay

Consumenten hebben voor 2023 nog meer dan voorheen een zorgverzekering gekozen op basis van hun portemonnee. Mensen stapten veel vaker over vanwege de prijs van een zorgverzekering en juist minder vaak vanwege de dekking. Dit kan ten koste gaan van de benodigde zorg. Vooral omdat tijdens de overstapperiode veel onderhandelingen tussen verzekeraars en aanbieders nog liepen.

Dat is een van de resultaten uit het Consumentenonderzoek Zorgverzekeringsmarkt 2023 dat de Autoriteit Consument & Markt heeft gehouden. In totaal heeft zeventig procent van de verzekerden die dit jaar zijn overgestapt, dat gedaan vanwege de prijs.

Onduidelijkheid over gecontracteerde zorg

Probleem is dat bij hun keuze om wel of niet over te stappen, ruim een derde van alle verzekerden zich er niet van bewust was dat er nog onderhandelingen liepen tussen aanbieders en verzekeraars over de te vergoeden zorg. Daardoor konden verzekeraars in de overstapperiode geen duidelijkheid bieden welke aanbieders wel of niet gecontracteerd waren voor zorg in het basispakket of in de aanvullende verzekering.

Onduidelijkheid over gecontracteerde zorg en nadruk op de prijs leiden tot het risico dat de zorgpolis niet aansluit bij de verwachtingen of behoefte van de verzekerde. Bijvoorbeeld als een verzekerde met een budgetpolis of naturapolis naar een kliniek met korte wachtlijsten gaat, waarna plots blijkt dat de verzekeraar hiermee geen contract heeft afgesloten.

Oproep NZa

De ACM vindt het van belang dat verzekeraars en aanbieders in november klaar zijn met onderhandelen, zodat verzekerden de informatie over vergoedingen kunnen meenemen bij hun keus. Hiermee sluit de ACM aan bij de oproep van de Nederlandse Zorgautoriteit aan zorgverzekeraars tot meer duidelijkheid tijdens het overstapseizoen. De NZa gaat de Regeling transparantie zorgaanbieders hier dit jaar op aanscherpen.

Vergelijken zorgpolissen lastig

Verzekerden vinden het kiezen van een verzekeringspolis een hele opgave. Meer dan vijftig procent van de ondervraagden had moeite met het vergelijken van de verschillende polissen. Dat kan leiden tot keuzes die niet aansluiten bij de verwachtingen of behoefte.

Vergelijken op prijs is wel eenvoudig. En dat is dan ook veel gebeurd. Uit het onderzoek blijkt dat veel ondervraagden in actie zijn gekomen omdat de dagelijkse kosten stijgen en er goed gekeken wordt waar geld kan worden bespaard. Daarbij kijken overstappers ook kritisch naar de aanvullende verzekering: overstappers zijn minder vaak aanvullend verzekerd dan verzekerden die niet overstappen.

Bron: ACM

GEEN REACTIES