Eén op drie pensioenfondsen overweegt liquidatie

Eén op de drie Nederlandse ondernemingspensioenfondsen denkt serieus na over liquidatie en het onderbrengen van een fonds bij een verzekeraar. Twintig procent van alle fondsen acht de kans dat liquidatie binnen twee jaar plaatsvindt zelfs ‘zeer groot’; nog eens acht procent noemt de kans ‘groot’.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van KPMG onder honderd ondernemingspensioenfondsen. Mede vanwege de kredietcrisis kunnen veel pensioenfondsen slechts met grote moeite voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving en het opereren in een steeds complexere omgeving.

De overstap van veel, met name kleinere, ondernemingspensioenfondsen is al langer een trend. In de afgelopen tien jaar werden de pensioenregelingen van ruim 250 pensioenfondsen overgebracht naar verzekeraars, zo berekende De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs. De kredietcrisis en de daarop volgende recessie zullen een extra impuls geven aan deze ontwikkeling.

Volgens het onderzoek van KPMG zijn de complexere wet- en regelgeving en de veranderende eisen van DNB, lees: zwaardere kapitaalbuffers, met 71% de belangrijkste reden om aan liquidatie te (gaan) denken. De tijd die het bestuurders kost en de benodigde deskundigheid (54%), de kosten van het beheer van een fonds (54%) en de schaalgrootte van het pensioenfonds (54%) kwamen eveneens als prominente factoren naar voren.

GEEN REACTIES