DVD-generator nog niet beschikbaar

Er is sprake van technische complicaties. De AFM kan niet zeggen wanneer die zijn opgelost, maar heeft het niet over uitstel van de Bgfo-eisen.

De AFM meldt dat de de introductie van de DVD-generator is uitgesteld. Vanaf maandag 3 juni zou via de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het hulpprogramma voor het samenstellen van het dienstverleningsdocument (DVD) te gebruiken zijn. Door technische complicaties is dat nog niet het geval.

“Op dit moment”, schrijft AFM, “kunnen wij geen indicatie geven hoe lang het nog duurt voordat de DVD-generator beschikbaar is. Er wordt op dit moment gewerkt aan een spoedige oplossing om eventuele overlast voor financiële dienstverleners zo veel mogelijk te beperken. Zodra duidelijk is wanneer financiële dienstverleners gebruik kunnen maken van de DVD-generator, zal de AFM hierover berichten via de website en haar andere digitale kanalen.”

De AFM vervolgt: “Het DVD is per 1 juli 2013 de nieuwe standaard voor consumenteninformatie. Alle financiële dienstverleners gaan dit DVD gebruiken om inzicht te geven in welke soorten financiële producten ze adviseren en bemiddelen, en wat deze diensten kosten.”

Het gaat hier echter niet alleen om een nieuwe standaard, maar een dwingend voorschrift van het Bgfo. Financiële dienstverleners zijn vanaf 1 juli verplicht een DVD beschikbaar te hebben dat voldoet aan de door de AFM vastgestelde inhoud. Die inhoud mag niet door de dienstverleners zelf bepaald worden, maar moet worden opgehaald uit de generator.

Het ligt daarom voor de hand dat de AFM niet alleen de markt informeert op het tijdstip dat de generator vlekkeloos werkt, maar als dat nog enige tijd neemt, ook tussentijds.

GEEN REACTIES