Driekwart werkgevers heeft nog geen nieuwe pensioenafspraak gemaakt

Bijna drie kwart van de werkgevers heeft nog geen concrete afspraken gemaakt met arbeidsvoorwaardelijke partners als OR of vakbond.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder haar leden.

De helft van de respondenten heeft een verzekeraar als pensioenuitvoerder, een vijfde een bedrijfstakpensioenfonds, een andere vijfde een ondernemingspensioenfonds. Een tiende deel kent een combinatie van bovenstaande.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle werkgevers weten dat de fiscale regels over pensioenopbouw met ingang van 1 januari 2015 sterk veranderen. Een bijna even groot deel is al bezig met de gevolgen ervan. Toch heeft bijna drie kwart nog geen concrete afspraken gemaakt met arbeidsvoorwaardelijke partners als OR of vakbond. Veel partijen zijn de dialoog over het nieuwe pensioen al gestart, maar zitten kennelijk in de fase tussen start en resultaat.

De helft van de werkgevers staat nog aan het begin van het proces, een vijfde deel is halverwege, een tiende deel heeft al een akkoord bereikt. Slechts 2,7% geeft aan dat het maar steeds niet lukt om overeenstemming te bereiken.

84,1% beseft wat de consequenties zijn als geen actie wordt ondernomen. 16% zal een eventuele kostendaling willen inzetten door te investeren in duurzame inzetbaarheid, 22,9% wil het als loon uitkeren, 28,2% zet op geen van deze twee opties in. Een derde geeft aan op een andere wijze de kostendaling in te willen zetten.

Deze optie zou kunnen bestaan uit een combinatie van investeren in duurzame inzetbaarheid, dalende kosten en uitkeren als loon.

Een kwart heeft nog geen actie ondernomen; 20,9% is nog niet aan actie toegekomen en 4,3% vindt de materie te complex. AWVN heeft er bij werkgevers op aan hun verantwoordelijkheid te tonen. “De tijd dringt.” Bijna driekwart van de werkgevers geeft dan ook aan al wel actie te hebben ondernomen.

AWVN heeft samen met A-advies online platform ontwikkeld – Pensioen.spot – om werkgevers, vakbonden en medewerkers actief te betrekken bij het proces van modernisering van de arbeidsvoorwaarde pensioen in hun onderneming of branche. Medewerkers krijgen via Pensioen.spot informatie en kunnen ideeën aandragen, hun belangen aangeven en meestemmen of meebeslissen over prioriteiten en keuzes.

GEEN REACTIES