Drempels bij overstap naar alternatieve beloningen

Meer dan de helft van het intermediair heeft naast provisie, ook alternatieve beloningsmodellen geïntroduceerd. Van deze ╚overstappers╚ ervaart 65% niet geringe drempels. Vooral omdat afspraken met aanbieders over tarieven zonder provisie lastig zijn te maken. Dit blijkt uit het Nationaal zorgplicht- en beloningsonderzoek, dat onlangs is gehouden door NIBE-SVV en Adviesbureau Oostdam & Van den Eijkel. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in het boek ‘Zorgplicht loont!’.

Belemmerend voor 85% van de geënquêteerden is dat zij moeilijk afspraken kunnen maken met verzekeraars en geldverstrekkers. Het introduceren van nieuwe beloningsvormen is voor veel kantoren complex; 65% geeft aan daarbij drempels te ondervinden. Zo ervaart een op de zeven dat consumenten er nog niet klaar voor zijn. Een op de vijf vindt dat er te weinig nettoproducten (producten zonder provisie) worden aangeboden.

Abonnement wint aan populariteit

De onderzoeksresultaten leren onder meer dat 56% van het intermediair de klant de keuze laat in het betalen voor zijn dienstverlening. Betalen via vaste tarieven komt het meeste voor (47%), gevolgd door urendeclaratie (30%). Slechts 5% brengt abonnementstarieven in rekening bij de klant. Van de 44% die nu nog op uitsluitend provisiebasis werkt, overweegt 35% binnen drie jaar andere beloningswijzen te introduceren. Vooral de abonnementsvorm wint aan populariteit: de helft van de overstappers verwacht over te gaan op abonnementen. Bijna de helft (44%) verwacht dat urendeclaratie het belangrijkste beloningsmodel wordt voor complexe advisering. Voor schadeverzekeringen verwacht 45% dat provisie de belangrijkste beloning blijft.


Drempels

Groot nadeel is dat kantoren afscheid moeten nemen van klanten die de (aanvullende) rekening niet willen betalen. Ook nieuwe administratieve verplichtingen (registratie arbeidsuren, btw, incasso) werken nadelig. Uit de ervaringen van de kantoren die diverse beloningsvormen hanteren, blijkt dat vooral de zzp-er en de particuliere klant met een modaal inkomen het moeilijkst zijn te bewegen tot betalen. Gemiddeld brengt een adviseur een uurtarief van € 125 (ex btw) in rekening. Voor een abonnement betaalt een klant gemiddeld € 123 per jaar (ex btw). In 80% van de gevallen wordt, behalve dit tarief, ook (een deel van) de provisie ontvangen. Voor een hypotheekadvies betaalt een klant gemiddeld € 2.477 per advies (ex btw).

Boek Zorgplicht loont!

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in het boek ‘Zorgplicht loont!’ van Dik van Velzen (NIBE-SVV) en Silvia Jansen (Oostdam & Partners), dat in november 2010 is verschenen. Het boek biedt de helpende hand bij actuele praktijkvragen over zorgplicht.

Meer informatie over dit boek vindt u op de website van NIBE SVV (externe link).

GEEN REACTIES