Doorlopende provisie bestaande overeenkomsten mag doorlopen

Provisiestromen ten aanzien van overeenkomsten gesloten v≈≈r 1 januari 2013 krijgen eerbiedigende werking en mogen doorlopen.

schrijft minister De Jager in de brief ‘Verdere uitwerking beleid provisieverbod complexe producten’ van 13 december 2011 aan de Tweede Kamer.

“Die doorlopende provisie vloeit bij complexe producten voort uit de huidige regelgeving, namelijk de balansregel. Deze regel bestrijdt de prikkel tot hit-and-run advisering door te verplichten dat de helft van de provisie over minstens 10 jaar van de looptijd wordt gespreid. Dit betekent dat een deel van de doorlopende provisie nog beloning kan zijn voor reeds verrichte werkzaamheden (bij het afsluiten van het contract). Adviseurs/bemiddelaars hebben in dat geval recht op deze provisie. Een deel van de doorlopende provisie is ook bedoeld voor werkzaamheden die adviseurs/bemiddelaars verrichten na het afsluiten van het contract. Door eerbiedigende werking voor bestaande contracten verandert hier voor de consument materieel niets aan.”

De minister erkent dat deze eerbiedigende werking als nadeel heeft dat daarmee de gewenste ontvlechting en het zuivere marktmodel niet volledig is gerealiseerd. Maar hij denkt dat dit een tijdelijk probleem is, “omdat lopende producten veelal een natuurlijk verval kennen en vermoedelijk binnen enkele jaren zullen worden beëindigd. Bovendien geeft de doorlopende provisie de aanbieder geen directe sturingsmogelijkheden meer, omdat het advies al is verstrekt.”

De Jager is van mening dat het versneld laten afrekenen van nog uitstaande provisieverplichtingen door aanbieders eerder aanleiding zal geven tot mogelijk ongewenste sturing dan het onder handhaving van de balansregel geleidelijk laten aflopen.

Eenzelfde regeling heeft hij getroffen bij het bonusprovisieverbod voor schadeverzekeringen voor posten die vanaf 1 januari 2012 zullen worden gesloten. “Geleidelijk aan zal daardoor de provisiestroom veranderen zodat ook daarbij rekening wordt gehouden met de liquiditeitsimpact voor adviseurs/bemiddelaars. Bij deze oplossingen blijft zowel de effectiviteit van het provisieverbod als de rechtszekerheid overeind.”

Brief Verdere uitwerking beleid provisieverbod

GEEN REACTIES