Donner wil AOW-ontwerp aanpassen aan pensioenakkoord

Minister Donner wil op zeer korte termijn een Nota van wijzigingen indienen op het AOW-wetsvoorstel om het ontwerp aan te passen aan het door sociale partners gesloten pensioenakkoord. Dat zei hij tijdens het voortgezet algemeen overleg met de Tweede Kamer. "Overigens ben ik ook gaarne bereid, als de Kamer daar behoefte aan heeft, om zo snel mogelijk duidelijk te maken welke andere stappen er op dit moment met welk ritme genomen worden bij het financieel toetsingskader en welke vragen een rol spelen bij de governance, want ook die komen aan de orde bij de problematiek."

Donner riep de Kamer op niet te wachten met de behandeling van het wetsontwerp tot het nieuwe kabinet er is. "Als de Kamer de weg wil vrijmaken voor toepassing van het Pensioenakkoord, zal nog dit najaar duidelijkheid geboden moeten worden over de verhoging van de AOW-leeftijd. Daarom riep Donner de Kamer op om in ieder geval met de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel te beginnen."

Tijdens het algemeen overleg, dat in twee fasen gevoerd werd (eerst in de commissie en daarna plenair), hield Donner stevig vast aan de marktrente als rekeneenheid voor de dekkingsgraden van de pensioenfondsen. "Niet alleen de lage rente speelt de pensioenfondsen parten, aldus Donner, maar de levensverwachting figureert voor meer dan 50% in de druk."

Marktrente is in de praktijk gehanteerde rente

De marktrente is een praktisch gehanteerde rente, benadrukte Donner, bijvoorbeeld in een situatie dat een pensioenfonds wordt geliquideerd. "Dat is geen uitzondering. Het komt enkele tientallen keren per jaar voor dat de verplichtingen van een pensioenfonds overgaan naar een verzekeraar. Op dat moment wordt afgerekend op basis van deze rekenrente. Zou dat niet het geval zijn en zou men met een hogere ruimte gaan rekenen, dan zou er bij iedere overdracht moeten worden gekort, want de verzekeraar zal geen risico’s gaan overnemen. Het is dus niet zomaar een boekhoudkundige regel, het is een rente die moet worden gehanteerd."

GEEN REACTIES