Donner: ╚Wabeke-norm voor beschikbare premieregelingen streng genoeg╚

“Kunt u bevestigen dat bij de compensatieregeling is uitgegaan van de zogenaamde Wabekenorm, die gebaseerd is op individuele contracten? Deelt u de mening dat het echter hier gaat om collectieve contracten, dus om meerdere mensen per contract, waarbij de (maximum) transactiekosten en provisiekosten toch lager zouden moeten liggen? Deelt u de mening dat het meer voor de hand gelegen zou hebben een strengere norm te hanteren?" Met deze vragen reageert CDA-Tweede Kamerlid op de compensatieregeling die het Verbond heeft getroffen met betrekking tot de compensatie van kostenbeschikbare premieregelingen.

Minister Donner antwoordt dat de schaalgrootte bij pensioencontracten op zichzelf tot een lagere toetsnorm zou kunnen leiden.  "Aan de andere kant brengt het administreren van een pensioenregeling in verband de daarop betrekking hebbende wet- en regelgeving op pensioen en fiscaal terrein, in vergelijking met particuliere levensverzekeringen, juist hogere kosten met zich mee. De afweging van verlagende en verhogende effecten was voor de betrokken partijen aanleiding om op die toetsnorm uit te komen."Download de antwoorden van de minister.

De minister herinnert eraan dat een onafhankelijk accountantskantoor beoordeeld en bevestigd heeft dat het daaruit voortvloeiende compensatiebedrag vergelijkbaar is met compensatieregelingen die zijn vastgesteld volgens de Wabekenorm. "De norm is vastgesteld door de betrokken partijen zelf en het is niet aan mij om deze norm te wijzigen.". De minister constateert voorts dat met betrekking tot het verleden de sector, de ombudsman en de werkgevers en werkgevers in de Stichting van de Arbeid een passende oplossing voor kosteninhoudingen hebben gevonden.

GEEN REACTIES