DNB-toezichtteams op de werkvloer van de verzekeraars

Verzekeraars krijgen straks onsite toezichtteams op bezoek. Toezichtexperts spreken daar met medewerkers en wonen vergaderingen bij.

Het verzekeringstoezicht van DNB volgt hiermee het onsite toezicht zoals dat door de Europese Bankenunie is ingericht.

Op de website van DNB een interview hierover met afdelingshoofd Jon Vogelzang.

Wat gaat de afdeling onsite toezicht doen?

Vogelzang: ‘We gaan, zoals wij dat noemen, verdiepend onderzoek doen bij de instellingen zelf. Dat betekent dat een groep toezichtexperts voor kortere of langere tijd langsgaat bij een verzekeraar om ter plekke onderzoek te doen. Zulk onderzoek deed DNB al, bijvoorbeeld bij de beleggingsonderzoeken. Maar nu krijgt deze vorm van toezicht een vaste plek binnen het toezicht op verzekeraars.’

‘Dit betekent dat we zullen spreken met besturen en, nog meer dan voorheen, ook met medewerkers van de verzekeraar. We gaan interviews doen, documentatie bij de instelling zelf bekijken en meelopen bij vergaderingen, zodat we een goed overall beeld krijgen.’

‘In het onsite toezicht kijken we dus niet alleen naar het beleid van de instellingen, maar tevens naar bestaan en werking daarvan. Bij onsite willen we ter plekke toetsen of het geformuleerde beleid ook echt zo wordt toegepast bij de instellingen. Zo kunnen we zien of er bij een verzekeraar risico’s zijn die niet goed uit papier te destilleren zijn, maar die wel significant zijn.’

Het volledige interview

GEEN REACTIES