DNB: niet sleutelen aan rekenrente, wel aan het pensioenstelsel

Mede door de lage rente zullen zeker 160 fondsen een herstelplan moeten indienen; geen reden om te sleutelen aan het nFTK, maar wel voor een fundamentele revisie van het stelsel, aldus DNB.

Met de invoering van het nieuwe Financiële Toetsingskader voor pensioenfondsen (nFTK) begin dit jaar moeten pensioenfondsen met een tekort voor 1 juli een herstelplan bij toezichthouder DNB indienen, herinnert de toezichthouder in een DNBulletin aan de nieuwe FTK-regels.

Pensioenfondsen mogen in dit eerste herstelplan met twee jaar extra hersteltijd rekenen. Voor 2015 is op grond van overgangsrecht de standaard hersteltermijn van maximaal tien jaar namelijk met twee jaar verlengd. Fondsen mogen ook een kortere hersteltermijn kiezen.

160 fondsen

DNB verwacht dat ruim 160 pensioenfondsen vóór 1 juli een herstelplan indienen. Dit aantal kan overigens nog oplopen vanwege de gedaalde rente in de eerste maanden van dit jaar. Zo moeten fondsen die per het einde van het eerste kwartaal in tekort raken ook per 1 juli een herstelplan indienen.

Berekeningen laten zien dat bijna alle fondsen die per de start van dit jaar een tekort hadden zich boven hun fondsspecifieke kortingsgrens bevonden. Dit betekent dat zij op dit moment geen kortingen hoeven op te nemen in hun herstelplan. Wel is het denkbaar dat pensioenfondsen in de praktijk eerder tot kortingen overgaan. Bijvoorbeeld wanneer zij vinden dat anders de rekening van het tekort te ver vooruit schuift en sprake is van een onevenwichtige belangenafweging. Uiteraard moet dit passen binnen het wettelijk kader waarbij korten een noodmaatregel blijft.

In het FD zegt toezichthouder Olaf Sleijpen dat DNB de pensioenfondsen niet tegemoet zal komen met een versoepeling van de regels. Hiermee geeft hij antwoord op de marktpartijen die vinden dat pensioenfondsen meer ruimte geboden moet worden in een tijd dat de rente langdurig (kunstmatig) laag blijft.

“Pensioenfondsen die er slecht voor staan kunnen anders in de verleiding komen om te veel risico te nemen in de hoop snel weer uit het dal te komen. Het zogeheten “gambling on resurrection”. Dat willen we voorkomen,” zegt Sleijpen in het FD.

DNB wil duidelijk niet overgaan tot incidentele maatregelen, maar vindt het wel hoog tijd om de problematiekstructureel aan te pakken, blijkt uit DNBulletin:

Fundamentele revisie nodig

Het directe effect van de lage rente in termen van mogelijke kortingen en premies is op dit moment beperkt. Dit neemt niet weg dat als de rente langdurig laag blijft dit uiteindelijk zijn invloed heeft op de pensioenen. Samen met andere ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de meer dynamische arbeidsmarkt, vereist een langdurig lage rente een fundamentele herziening van het pensioenstelsel. Met als doel te komen tot een duurzaam pensioenstelsel.”

GEEN REACTIES