AOW-leeftijd versneld omhoog, overbruggingsregeling verlengd en verruimd

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd de overbruggingsregeling eindigt in 2023 en staat voor meer mensen open.

Het wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd is door de Tweede Kamer aangenomen. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Daarmee wordt de AOW-leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 (in plaats van 66 jaar en 6 maanden). Volgens de huidige wetgeving zou de 67 jaar bereikt zijn in 2023. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Overbruggingsregeling

Vanuit de Tweede Kamer kwam het verzoek, onder meer in de vorm van moties van Paul Ulenbelt (SP) en Jesse Kalver (GroenLinks) om de overbruggingsregeling te verruimen en te verlengen.

De staatssecretaris stemde daarmee in en zal het wetsontwerp daarop aanpassen. Aanvankelijk zou de huidige overbruggingsregeling in 2019 eindigen, dit wordt 2023. Bovendien wordt de regeling ook opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan voor het AOW-gat dat door de versnelde verhoging ontstaat.

De oorspronkelijke overbruggingsregeling gold alleen voor mensen die vóór 2013 met vervroegd pensioen waren gegaan.

De overbruggingsregeling biedt mensen die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd ter overbrugging een uitkering op minimumniveau. Voor alleenstaanden is de inkomensgrens tot 200% van het wettelijk minimumloon (WML). Dat is een bruto maandbedrag van € 3.003,60. Voor samenwonenden geldt een gezamenlijk inkomensgrens van 300% van het WML. Dat is een bruto maandbedrag van € 4.505,40.

Het schema van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd

GEEN REACTIES