DNB maakt raamwerk voor recoveryplannen van verzekeraars

In het recoveryplan beschrijft een verzekeraar welke maatregelen ze kan nemen om in een crisis overeind te blijven.

‘Zo’n plan hebben de zes grote verzekeraars gemaakt aan de hand van het raamwerk dat DNB heeft opgesteld. Idee is dat ze dit plan komend jaar gaan updaten voor Solvency II’, vertelt projectleider Petra Kleine van DNB.

‘Overigens is een recoveryplan geen herstelplan zoals dit staat omschreven in de Wet op het financieel toezicht. Dit laatste is een formele maatregel die kan worden ingezet door DNB als een verzekeraar echt in zwaar weer zit. Daarom hebben we de naam recoveryplannen gebruikt om geen verwarring te scheppen. Een recoveryplan lijkt op de plannen die banken inmiddels op de plank hebben liggen ter versterking van het risicomanagement. In EIOPA is men zeer geïnteresseerd naar onze ervaringen met recoveryplannen voor verzekeraars, het staat daar hoog op de agenda. Verzekeraars in Nederland lopen nu dus met hun recoveryplannen voorop in Europa.’

Hoe verhoudt dit plan zich tot de Own Risk & Solvency Assessment, de ORSA, onder Solvency II?

‘Onder Solvency II moeten alle verzekeraars een ORSA opstellen. Daarin beschrijven ze wat ze zelf als hun grootste risico’s zien en hoe ze die risico’s willen beteugelen. Maar het recoveryplan gaat verder dan de ORSA – dat gaat immers over de situatie dat een verzekeraar in zeer guur weer terechtkomt.’

Wat zijn belangrijke facetten van een recoveryplan?

‘Het omvat allerlei scenario’s: van een crisis bij een individuele instelling tot een algehele systeemcrisis, van een langzame achteruitgang tot een snelle val naar beneden, en dat alles in diverse varianten. Voor elk scenario geeft de verzekeraar in het recoveryplan aan welke maatregelen het beste werken. Belangrijk is ook dat de instellingen nu gaan droogroeien om de maatregelen te testen. DNB heeft de instellingen gevraagd hierover uiterlijk in mei 2015 te rapporteren.’

Waarom is het voor verzekeraars nuttig om een recoveryplan te hebben?

‘Het dwingt verzekeraars zeer gestructureerd na te denken over alle maatregelen die ze kunnen nemen in financiële crisissituaties. Door te werken aan een recoveryplan komen verzekeraars tot verbeteringen in hun risicomanagement. Het recoveryplan omvat een breed menu van maatregelen, zodat de verzekeraar daarover niet meer hoeft na te denken als het écht crisis wordt. Kortom, met het recoveryplan krijgen de verzekeraars een instrument in handen waarmee ze snel kunnen acteren op het moment dat het nodig is. Dat zie ik als het grote voordeel.’

(Bron: DNB)

GEEN REACTIES