DNB-brochure met uitleg van het depositogarantiestelsel

In de brochure beantwoordt DNB de meest voorkomende vragen en illustreert de antwoorden met voorbeelden.

Een greep uit de inhoud:

Wie komen (niet) in aanmerking?

Een kleine groep particulieren komt niet in aanmerking voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel.

Onder deze groep vallen onder andere de bestuurders van de failliete bank, mensen die een belang hebben van vijf procent of meer in die bank of de directe familie van deze personen.

Zakelijke rekeningen van kleine, niet-financiële ondernemingen komen ook in aanmerking voor een vergoeding. Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren.

Uitgesloten van dekking zijn financiële ondernemingen en overheden.

Verrekening

Voor het depositogarantiestelsel telt alleen het tegoed bij de bank, de schuld wordt hierin niet meegenomen. Onder het depositogarantiestelsel kan de rekeninghouder aanspraak maken op een vergoeding van maximaal EUR 100.000. Om deze vergoeding te krijgen, moet hij verklaren dat hij afziet van verrekening. De verklaring heeft alleen betrekking op het bedrag dat als vergoeding onder het depositogarantiestelsel wordt uitgekeerd.

En/of rekening

Als een rekening op naam staat van twee (of meer) personen, zoals bij een en/of-rekening, komen zij ieder apart in aanmerking voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. Het depositogarantiestelsel geldt namelijk per persoon per bank, niet per rekening. De dekking bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid (in gelijke delen). Bij twee rekeninghouders kunnen beide aanspraak maken op de helft van het tegoed op de gezamenlijke rekening (per persoon maximaal EUR 100.000).

Ervenrekening

Een ervenrekening komt zelfstandig in aanmerking voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. De vergoeding bij een ervenrekening is maximaal EUR 100.000, ongeacht het aantal erfgenamen. De vergoeding wordt uitgekeerd op naam van de erven van de overleden persoon.

Spaarhypotheek

“Als u een spaarhypotheek hebt, heeft u een hypothecair krediet van de bank – u hebt dus een schuld – en spaart u bij de bank om dat krediet later af te lossen. Het tegoed van uw spaarhypotheek valt onder het depositogarantiestelsel. Mogelijk staat in de voorwaarden van uw spaarhypotheek dat u (een deel van) uw vergoeding onder het deposito garantiestelsel gebruikt om uw schuld af te lossen. Dit kan ongunstige fiscale consequenties hebben.”

GEEN REACTIES