Digitale ORV zelf analyse tool van Legal & General

Geen tool voor execution only: de consument brengt zelf zijn gegevens in kaart en bekijkt vervolgens de analyse samen met de adviseur.

Legal & General heeft een ORV zelf analyse tool ontwikkeld. Deze tool wordt uitsluitend aan het met Legal & General samenwerkend intermediair ter beschikking gesteld. Financieel dienstverleners kunnen deze tool op hun eigen website plaatsen. De tool is volkomen maatschappij neutraal. De naam Legal & General komt dus niet voor in de tool.

Vertrek vanuit klantsituaties

Legal & General ORV zelf analyse tool laat de consument kiezen uit vier mogelijke start posities te weten:

• Samenwonen

• Ouders met jonge kinderen

• Ouders met oudere kinderen

• Echtscheiding

De consument krijgt per start positie met een animatievideo informatie over de financiële consequenties van een overlijdenssituatie voor de nabestaanden en de mogelijkheid financiële risico’s af te dekken in die specifieke situatie.

Daarna wordt de consument uitgenodigd een aantal gegevens over de persoonlijke situatie in te vullen zoals het inkomen, de woonlasten, de samenstelling van het gezin en de leeftijden van de gezinsleden. Er is een koppeling aangebracht met de advies software van Figlo. Bij de doorrekening van het benodigde huishoudbudget na het overlijden van een van de partners wordt gebruik gemaakt van gegevens van het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Bij het doorlopen van de tool krijgt de consument inzicht in de aspecten, die in zijn of haar situatie relevant zijn, waar het gaat om het financiële risico van vooroverlijden.

Ook krijgt de consument inzicht in het financiële gat dat voor de nabestaanden ontstaat als gevolg van het overlijden van een van de partners.

Indicatief verzekerd bedrag en premie

Na het doorlopen van het programma laat de tool op basis van vergelijkbare huishoudbudgetten een financieel tekort zien dat ontstaat na het overlijden van een van de beide partners. Ook is een indicatie berekend welk verzekerd bedrag nodig is om het tekort voor de komende periode financieel op te vangen. Ook wordt een indicatieve premie afgegeven. De consument kan vervolgens kiezen om het overzicht van deze analyse naar zich zelf te mailen en/of een kopie hiervan naar zijn adviseur te zenden. De financieel dienstverlener die deze tool op zijn site heeft geplaatst, krijgt dus niet automatisch toegang tot deze gegevens.

Adviseur kan controleren en adviseren

Algemeen directeur van Legal & General drs. Arno Dolders: ”Deze tool is dus geen tool waarmee consumenten rechtstreeks op basis van execution only een levensverzekering afsluiten. De consument brengt zelf zijn gegevens in kaart. De analyse kan hij vervolgens met de adviseur bekijken. Deze deskundige zal alert zijn op de consistentie en aannemelijkheid van de door de consument ingevoerde antwoorden. Ook kan hij op verschillende onderdelen bij de klant doorvragen. Uiteindelijk zal het de adviseur zijn die de consument een concrete aanbeveling doet, zowel van de juiste specificaties van de te sluiten overlijdensrisicoverzekering, als van de aanbieder waar de adviseur aanbeveelt de verzekering af te sluiten. Ik denk dat deze tool een bijdrage zal zijn voor consumenten, die tegen betaalbare kosten toch een goed advies op het gebied van ORV kunnen krijgen. En dat advies van een onafhankelijk financieel adviseur blijft belangrijk”.

GEEN REACTIES