dga gaat zorgeloos met financiële risico’s om

Of het nu gaat om overlijdensrisico, arbeidsongeschiktheid of pensionering; veel dga’s dekken de financiële risico’s lang niet altijd goed af.

Ze schatten de risicos’veelal te laag in. Zo vindt 42% van de dga’s de kans op arbeidsongeschiktheid of overlijden zo klein dat ze hier geen maatregelen voor nemen. Hierbij rekenen ze sterk op hun eigen bedrijfsreserves en hun privévermogen. Dat blijkt uit onderzoek van Nationale-Nederlanden onder ruim 300 da’s. \

Van de ondervraagde dga’s wil 37% voor hun 65ste stoppen met werken. Maar meer dan de helft denkt hiervoor onvoldoende pensioen te hebben opgebouwd. Pensioen wordt door de directeur-grootaandeelhouder respectievelijk opgebouwd bij een verzekeraar (44%), het eigen huis of spaargeld (32%), de pensioen BV (24%) en het eigen bedrijf (24%). Bijna tweederde van de dga’s heeft het privé en zakelijk goed geregeld in geval van een echtscheiding. Zij denken dat de continuïteit van het bedrijf dan nauwelijks in gevaar komt. Maar echtscheiding onder dga’s komt relatief vaak voor. In zo’n geval heeft de partner per direct recht op de helft van het opgebouwde pensioen. De bedrijfscontinuïteit kan hierdoor wel degelijk in gevaar komen. Arbeidsongeschiktheid

Bijna twee op de drie dga’s gaat er vanuit dat alles goed geregeld is als ze arbeidsongeschikt raken. Ze rekenen grotendeels op hun privévermogen of bedrijfsreserves. Dat verklaart mogelijk waarom slechts 38% een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Arbeidsongeschiktheid lijkt hiermee een onderschat risico want 10% van de dga’s krijgt te maken met arbeidsongeschiktheid.

Overlijden

Bijna driekwart (71%) van de dga’s gaat er van uit dat ze de gevolgen van overlijden voor hun nabestaanden goed hebben geregeld. Slechts vier op de tien ondermemers heeft hiervoor een aparte overlijdensrisicoverzekering afgesloten. dga’s vertrouwen ook hier sterk op eigen of bedrijfsreserves om de gevolgen van overlijden op te kunnen vangen. Slechts 35% durft de stelling aan: ‘als ik overlijd komt de continuïteit van mijn bedrijf niet in gevaar’

GEEN REACTIES