Dekkingsverschillen basis zorgpolis nemen toe

Het gebeurt steeds vaker dat consumenten ervoor kiezen om vanwege de lage maandpremie over te stappen naar een selectpolis, een beperkte naturapolis.

MoneyView heeft de zorgverzekeringen met elkaar vergeleken op prijs en voorwaarden. De druk op zorgverzekeraars om tot lagere tarieven te komen, leidt er steeds meer toe dat er concessies gedaan worden op de voorwaarden. Zorgvuldig vergelijken op méér dan alleen de premie is dus verstandig.

Voor het eerst sinds 2006 zijn er geen verzekeraars bijgekomen of weggevallen. Wel is er in het productaanbod het één en ander verschoven. De trend om de consument te verwijzen naar een beperkte selectie zorgaanbieders zet door. Ook de modulaire opbouw van de aanvullende verzekeringen is onmiskenbaar een trend. Meer hierover is te lezen in MoneyView’s Special Item Zorgverzekeringen.

De aanbieders met de scherpste tarieven voor de basisdekking op basis van naturadekking zijn Zekur (Gewoon Zekur), TakeCareNow (Internetbasispolis) en AnderZorg (Basisverzekering). De beste prijs voor restitutiepolissen vind de consument bij Ditzo (Zorgverzekering) en FBTO (Basisverzekering). Deze producten hebben de vijf sterren voor de MoneyView Productrating ‘Prijs’ gekregen.

De MoneyView Productrating ‘Kwaliteit’ geeft vijf sterren aan de aanvullende verzekeringen van De Amersfoortse (AV Optimaal en AV Uitgebreid), Avéro Achmea (AV Excellent), Delta Lloyd (AV Top), ONVZ (AV Superfit en AV Topfit), PNO Zorg (AV Compleet) en Zilveren Kruis Achmea (AV 4 Sterren en Vitaalpakket).

De tandartsdekkingen die vijf sterren voor ‘Kwaliteit’ toegekend hebben gekregen komen van CZ (TV Uitgebreid), de Goudse (TV Top, TV Totaal en TV Uitgebreid), Menzis (TV 3) en Univé/VGZ (TV Best).

Selectpolissen

MoneyView heeft kwaliteitsrating gegeven aan de basisverzekeringen. “Omdat in de natura- en restitutiepolissen dezelfde basisverstrekkingen zijn opgenomen, hebben de basisverzekeringen in de waardering op kwaliteit allemaal dezelfde eindscore behaald.”

Zoals MoneyView echter zelf aangeeft zet de trend om te verwijzen naar een beperkte selectie aanbieders door. De vraag is of consumenten bij het afsluiten van een verzekering zich bewust zijn van de consequenties. De verschillen in naturadekkingen op dit gebied nemen toe, maar zijn niet in alle gevallen even transparant. Misschien is het een idee voor volgend jaar om toch even stil te staan bij deze kwaliteitsverschillen?

Uit het Special Item blijkt hoe uiteenlopend de dekkingsvoorwaarden zijn:
“Univé is in 2008 al begonnen met het ZEKUR-label. Hierbij werd de zorg maar door een beperkt aantal ziekenhuizen geleverd. Voor 2014 kennen Zilveren Kruis met de Beter Af Selectief en Menzis met de Beter Bewust eenzelfde soort beperking. Uit een eerste analyse van Zorgkiezer.nl blijkt dat het mogelijk is dat het aantal verzekerden met één van deze drie polissen volgend jaar rond de half miljoen komt te liggen. VGZ en CZ bieden ook een dergelijk product. Bij CZ is keuze uit net zo veel zorgverleners als bij de naturapolis, maar wordt slechts 50% vergoed bij niet-gecontracteerde zorg. Bij VGZ kan de verzekerde voor kraamzorg alleen terecht bij een beperkte groep zorgaanbieders en moeten medicijnen, verband- en hulpmiddelen bij een online leverancier besteld worden. Daarnaast wordt er 5% minder vergoed bij niet-gecontracteerde zorg dan bij de naturapolis.”

Eigen risico

Een manier voor verzekerden om een premiekorting te krijgen, is lid te worden van een collectiviteit. In 2013 is het aantal verzekerden dat voor een collectief heeft gekozen gestegen naar ruim 69%. Een andere vaak gekozen manier om de premie te verlagen, is door het kiezen van een vrijwillig eigen risico. In tegenstelling tot collectiviteiten heeft nog maar een klein aantal verzekerden voor deze optie gekozen. Wel is dit aantal dit jaar gestegen met 2,8% naar 9,7%. Opmerkelijk is vooral dat het aantal mensen dat kiest voor het hoogste eigen risico is gestegen, van 3,6% naar 6,2%, wat neerkomt op een toename van 72,2%.

Aanvullende verzekering

Het aantal mensen dat geen aanvulling neemt op de basisverzekering neemt al jaren toe. De NZa stelt echter dat het er op lijkt dat dit jaar in deze groei een versnelling heeft plaats gevonden. Het aantal mensen zonder een aanvullende (tandarts)verzekering is dit jaar gestegen van 12% naar 14,3%.

Ook kan op de premie worden bespaard door een zogenaamde internetpolis te sluiten. Hierbij moet de verzekerde een groot aantal zaken via het internet regelen. Het aantal mensen met een dergelijke verzekering is toegenomen van 770.000 in 2012 naar ongeveer een miljoen in 2013.

GEEN REACTIES