Definitief herstelkader rentederivaten: klant moet zelf opletten

Herstelkader rentederivaten
© Px

Bezitters van een voortijdig beëindigde renteswap moeten zelf actie ondernemen om hun schade vergoed te krijgen. Dit meldt de stichting Renteswapclaim naar aanleiding van het verschijnen van het definitieve Herstelkader Rentederivaten.

Gisteren maakte de derivatencommissie bekend gemaakt dat het herstelkader rentederivaten definitief is vastgesteld. De 6 betrokken banken – ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Van Lanschot – hebben ingestemd met dit definitieve kader. Zij starten begin 2017 met de uitvoering.

De banken gaan alle dossiers die binnen de scope van het herstelkader vallen, toetsen aan het herstelkader. Het gaat hierbij vooral om klanten uit het mkb. Ook als klanten reeds compensatie hebben aangeboden gekregen of al hebben ontvangen, worden hun dossiers opnieuw getoetst. In totaal worden circa 24.000 contracten van ongeveer 19.000 klanten opnieuw door de banken beoordeeld. De AFM houdt toezicht op de afwikkeling.

Fatale datum

De Stichting Renteswapclaim benadrukt een ‘belangrijke fatale datum’: Klanten die hun renteswap om wat voor reden dan ook hebben beëindigd voor 1 april 2011, dienen zelf in actie te komen. Doen zij dit niet 30 juni 2017, dan vervalt hun recht op schadevergoeding. Het zou gaan om 2000 gevallen.

(AFM, Stichting Renteswapclaim)

 

GEEN REACTIES