De serviceprovider in de samenwerkingsovereenkomst

рStandaard samenwerkingsovereenkomsten met aanbieders houden geen rekening met de specifieke rol die serviceproviders in de distributieketen vervullen.с

Dat zegt Lex van Kampen, algemeen directeur van VKG. “Dit probleem speelt al jaren. VKG vindt het hoog tijd om hier iets aan te doen.”

VKG is van mening dat het niet voldoende is om bestaande samenwerkingsovereenkomsten aan te passen, omdat de afspraken in deze overeenkomsten niet goed passen bij de rol van de serviceprovider. “Het is daarom zaak dat er echt goede afspraken gemaakt worden, die duidelijk maken wat de rol van de serviceprovider is en hoe partijen gezamenlijk zorgen voor meerwaarde richting de klant.”

VKG organiseert een eerste brainstormsessie met een aantal betrokken partijen. “Zij mogen dan hun input geven op een toekomstbestendige samenwerking. VKG wil alle input uiteindelijk gebruiken om zelf een modelovereenkomst tussen VKG en aanbieders op te stellen.

“Wij zien het als onze taak om ervoor te zorgen dat onze bemiddelaars hun klanten optimaal kunnen bedienen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat kan alleen als de afspraken die wij met onze aanbieders én met onze bemiddelaars maken goed op elkaar zijn afgestemd. Hoe dat er precies uit komt te zien weten we nog niet. Het is juridisch heel complex.

En het is pionieren. Alle suggesties zijn dan ook welkom”, aldus Lex van Kampen.

Ook nieuwe samenwerkingsvoorwaarden bemiddelaars

VKG is ook gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van nieuwe samenwerkingsvoorwaarden voor bemiddelaars.

In dat kader heeft VKG inmiddels ruim 3.000 aangesloten bemiddelaars gevraagd om input te leveren voor de nieuwe samenwerkingsvoorwaarden.

“We hebben er bewust voor gekozen om ál onze intermediairs vooraf om input te vragen. En dus niet alleen onze top-10 relaties”, aldus Van Kampen. “We realiseren ons dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen. Maar daar gaan we wel ons uiterste best voor doen.”

VKG gaat alle input in december en januari analyseren en hoopt in het eerste kwartaal van 2014 de nieuwe overeenkomsten te kunnen presenteren. VKG laat weten hier rustig de tijd voor te nemen en eerst alle stakeholders te zullen consulteren voordat e definitieve overeenkomsten worden opgeleverd. Van Kampen: “We willen echt goede stukken opleveren en gaan ons dus niet vastleggen op een deadline. We gaan voor een 10. Dat kan pas als we er ook uit zijn met onze aanbieders.”

GEEN REACTIES