De korte DSB-carri▐re van Frank de Grave

Rapport Commissie Scheltema: “Op 16 december 2008 laat Scheringa aan DNB weten dat hij De Grave bereid heeft gevonden Zalm op te volgen als CFO van DSB. De RvC is, ondanks de tussen de RvB en RvC overeengekomen procedure, over de voorgenomen benoeming van De Grave niet vooraf geraadpleegd.

Op 27 januari 2009 wordt door DNB goedkeuring gegeven aan de benoeming van De Grave als CFO van DSB. De directie van DNB komt tot dit besluit ondanks twijfel over zijn bancaire deskundigheid. De mogelijkheid dat De Grave tegenwicht kan bieden aan Scheringa en daarmee de balans in de RvB tussen commercie en prudentie weer enigszins kan herstellen, geven voor DNB de doorslag. Om De Grave inhoudelijk te ondersteunen zal een ervaren bankier achter de schermen als coach en klankbord optreden. Tijdens een gesprek tussen De Grave en DNB op 5 februari 2009 wordt door De Grave nog opgemerkt dat plaatsvervangend CFO Buwalda hem voor wat betreft de bancaire deskundigheid zal ondersteunen. Buwalda kondigt echter al op 4 maart 2009 aan naar de Friesland Bank te zullen vertrekken.

Op 14 mei 2009 wordt CFO De Grave door Scheringa ontslagen. De samenwerking met De Grave verloopt naar het oordeel van Scheringa en Van Goor moeizaam.  Daarnaast speelt een conflict tussen Scheringa en De Grave over de financiële afwikkeling tussen DSB Bank en DSB Beheer van de aankoop van Clicks4Sales in 2007. Net als bij de aanstelling van De Grave wordt de RvC pas achteraf over het vertrek van De Grave geïnformeerd.

Naar aanleiding van het ontslag van De Grave spreekt DNB op 14 mei 2009 met de RvB en de RvC van DSB. DNB vraagt in dat gesprek onder meer of de RvC niet in een eerder stadium geïnformeerd diende te worden.

Op 15 mei 2009 vindt het exit-gesprek plaats tussen DNB en De Grave. Uit het gesprek blijkt dat De Grave volkomen verrast is door zijn ontslag. De Grave meldt dat hij een verschil van mening had met Scheringa over de verhouding tussen DSB Bank en DSB Beheer. De opbrengsten van de koopsompolissen vielen geheel weg, waardoor de solvabiliteit onder druk kwam te staan. De Grave geeft aan dat hij van mening was dat in die situatie geen dividend uitgekeerd kon worden. Volgens De Grave was dit voor Scheringa onbespreekbaar.

Het vertrek van De Grave wordt op 18 mei 2009 publiek gemaakt. Over de reden van vertrek wordt niets bekend gemaakt, behalve dat sprake zou zijn van een onvoldoende match in de persoonlijke verhoudingen."

GEEN REACTIES