De harde realiteit van het pensioen korten

Pensioenuitvoerder A&O heeft de deelnemers geschreven dat het pensioen in de loop van drie jaar met 19% wordt gekort.

Dat meldt Erik Rezelman op de website van RTL Z.

Dit pensioenfonds telt 500 deelnemers. Hun pensioen is de afgelopen vijf jaar al niet meer geïndexeerd. In 2013 worden de aanspraken gekort met 7% en in 2014 met hetzelfde percentage. Tot slot vindt in 2015 een korting plaats van 5%. Uiteraard vindt ook in die jaren geen indexatie plaats, zodat de teruggang in koopkracht effectief nog hoger uitkomt.

Uit de brief van het pensioenfonds (te downloaden op de website van RTL Z) blijkt dat de dekkingsgraad van het fonds op 31 december 2012 87% bedroeg.

Gezien de geringe omvang van het fonds is A&O niet terug te vinden op de lijst 100 grootste pensioenfondsen.

De meest recente lijst geeft de dekkingsgraden aan zoals die golden aan het eind van het derde kwartaal. Mede door de veranderde rekenrente-spelregels zijn de dekkingsgraden daarna voor een aantal fondsen gestegen.

Kijken we naar het derde kwartaal dan stond een aantal fondsen er even slecht voor als A&O, zoals Océ, Tandtechniek en VLEP (Bedrijfspensioenfonds voor de Vlees- en Vleeswarenindustrie).

Maar A&O toont aan dat er ook nog verborgen leed kan zitten onder de kleinere fondsen die niet op de top 100-lijst voorkomen.

Werkgevers storten niet bij

In de brief geeft het bestuur van A&O aan “een ultieme poging” ondernomen te hebben om werkgevers tot bijstorting te bewegen. Maar dat bleek tevergeefs.

De vraag kan gesteld worden of het maatschappelijk verantwoord is dat werknemers onder deze omstandigheden gedwongen in een pensioenfonds moeten blijven deelnemen. Eigenrisico dragerschap veronderstelt op zijn minst enige keuzevrijheid

GEEN REACTIES