De Goudse adviseert adviseur op WGA- en ZW-eigenrisicodragerschap

Volgens De Goudse zijn er grote kansen ontstaan op de markt voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA en de Ziektewet. Vanwege wetswijzigingen is er namelijk alle reden voor werkgevers om zich hierop (opnieuw) te beraden. De Goudse houdt hiervoor een actie onder de noemer ‘Laat uw relatie niet uitglijden over de nieuwe wet WGA’.

De Goudse ondersteunt het intermediair met een speciale site: www.goudseupdate.nl/inkomen. Daar zijn de advieskansen uitgesplitst per relatie en afgestemd op de bedrijfsgrootte. Ook zijn er filmpjes die werkgevers in enkele minuten een beeld schetsen van het risico en de mogelijke oplossing.

Op 1 januari a.s. verandert er iets in de manier waarop werkgevers met het WGA-risico kunnen omgaan. Een werkgever die eigenrisicodrager is of wordt, is dit dan niet alleen voor werknemers met een vast dienstverband maar ook voor ‘flexwerkers’, zoals thuiswerkers en werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden.

Advieskansen
Volgens De Goudse is dit voor het intermediair een belangrijk onderwerp om over in contact te treden met hun relaties. Directeur Commercie Bernardo Walta.: “Ook middelgrote en grote werkgevers kunnen eigenrisicodrager worden met achterlating van hun staartlasten bij het UWV.’ Volgens Walta kunnen ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers een werkgever veel geld kosten. ‘Wel twaalf jaar lang! Vanwege de wijzigingen in de WGA is het opnieuw van belang het gehele werkgeversrisico te bekijken. De periodes van loondoorbetaling en Ziektewet gaan tenslotte vooraf aan de WGA-periode en bepalen dus de WGA-instroom.”

Anders dan voorheen kunnen werkgevers zich nu niet meer ieder jaar opnieuw beraden op de vraag of ze WGA-eigenrisicodrager willen zijn. Verzekeraars hanteerden vaak al een eerste contractstermijn van drie jaar en wie terugkeert naar het publieke bestel – op eigen initiatief of omdat de verzekeraar de garantieverklaring intrekt – zit daar nu ook altijd minimaal drie jaar aan vast.

(Bron: De Goudse)

GEEN REACTIES