De financiële achterkant van Knab

38% meer klanten voor Knab

Een van de meest hippe banken van tegenwoordig is Aegon-dochter Knab. Een beetje zzp-er heeft daar een rekening. Maar wat gebeurt er eigenlijk met het daar gestalde geld?

Knab is niet een afzonderlijke juridische entiteit maar een onderdeel van Aegon Bank. Op de website van Aegon kun je het jaarverslag vinden van deze bank. En daar begint het, zelfs voor mensen met wat bancaire basiskennis, wel wat te duizelen. Het jaarverslag gaat maar nauwelijks over Knab. Er wordt uiteraard wat gezegd over het commerciële succes, wat zich onder meer uit het in het aangetrokken spaargeld (een groei in 2018 met €1 mrd naar €10,6 mrd, waarvan ruim 800 mln Knab) en commissies die de bank verdient met bijvoorbeeld betalingsverkeer van onder meer de zzp-klanten. Deze commissies stegen met €1 mln naar €12,5 mln.

Het spaargeld wordt voor het grootste deel uitgezet in hypotheken, bijna €10 mrd. Dit zijn echter geen hypotheken die Aegon Bank (of Knab) zelf verkoopt, maar waar in wordt belegd. Voor een deel gebeurt dit via daarvoor speciaal opgerichte beleggingsvehicles. Uit het verslag wordt niet geheel duidelijk hoeveel van deze 10 miljard bestaat uit hypotheken van andere Aegon-bedrijven zoals Aegon Levensverzekeringen en Aegon Hypotheken. Wel werd tot 2017 tussen Aegon Bank en de zusterorganisaties over een weer met hypotheekpakketten geschoven.

En lang niet alles ging goed. Om een beeld te schetsen: Aegon Bank kreeg vorig jaar een kapitaalinjectie van €50 mln van de Nederlandse moeder en uit het verslag van de Raad van Commissarissen blijkt dat het ‘alle hens aan dek is’. De RvC vergaderde maar liefst 18 keer in 2018. Op financiële activa moest bijna vijftig miljoen worden afgeschreven. De winst voor belastingen duikelde van bijna zestig miljoen euro naar een verlies in 2018 van €2,5 mln.

Enkele jaren terug werd door de Raad van Commissarissen zeer krachtig aangedrongen op een strikter risicobeleid ten aanzien van de hypotheekbeleggingen. Daar is in 2018 een belangrijke stap gezet, mede omdat de bank is overgestapt op een andere boekhoudregels. Met het project Horizon zorgde de bank voor meer controle en er was veel aandacht voor risicobewustzijn bij de medewerkers. De kapitaalinjectie en de bemoeienis van de RvC laten zien dat het menens is en dat Aegon met het succes van Knab wil doorgaan.

GEEN REACTIES