De 50%-aflossingsvrijbrief van NVB aan De Jager

Alleen nog nieuwe hypotheken waarbij het aflossingvrije deel beperkt wordt tot maximaal 50% van de marktwaarde van de woning. Dat wil NVB in plaats van een verplichte aflossing in 7 jaar. In een brief aan minister De Jager geeft NVB-voorzitter Boele Staal drie argumenten die pleiten voor dit alternatief.

"Ten eerste stoelt onze voorkeur op opvattingen over de zorgplicht op langere termijn. De NVB verricht momenteel onderzoek naar de hypotheekmarkt en de daarbij gewenste regulering. In deze analyse vinden wij steun voor het ook op langere termijn zoveel mogelijk indammen van risico’s voor consumenten. Het aflossen van schulden op langere termijn past bij deze analyse, onder andere gelet op de te verwachten pensioenontwikkeling.

Ten tweede wil de NVB schadelijke effecten voor de woningmarkt zoveel mogelijk beperken. Aanscherping van normen in de eerste, voor huishoudens juist meest kwetsbare jaren, zijn volgens ons wat dat betreft onverstandig. Het alternatief gericht op beperking van het percentage aflossingsvrij heeft een sterk risicodempend effect, waarbij de lasten voor de consument evenwicht verdeeld zijn over de gehele looptijd van de hypotheek; dit vermindert de kans op betalingsproblemen voor huishoudens.
Ten slotte geeft het voorstel tot maximering van het percentage aflossingsvrij minder administratieve lasten. Het maximum geldt bij het verstrekken van de hypotheek en vergt geen bewerkelijke registratie van gegevens bij hypotheekverstrekker of consument."

Toen minister De Jager zijn voorstel naar de Raad van State zond, gaf hij de banken de mogelijkheid met een eigen plan te komen. Dit voorstel wordt gesteund door consumentenorganisaties.

GEEN REACTIES