Huis op grond andere particulier

Vrijwel alle banken verstrekken sinds een jaar geen hypotheken meer voor huizen die op de grond van een andere particulier staan. VEH stelt dit probleem aan de orde. Wie in een huis woont met deze particuliere erfpacht krijgt het hierdoor niet meer verkocht. De vereniging heeft er bij de minister van Financiën op aangedrongen om in te grijpen.

"Tot voor kort werkten banken gewoon mee aan de financiering van een woning op particuliere erfpacht", aldus Vereniging Eigen Huis, "totdat zij vorig jaar vrijwel allemaal besloten daarmee op te houden. Alleen ING verstrekt nog wel gewoon hypotheken op bestaande particuliere erfpachtcontracten."

Vereniging Eigen Huis wil dat banken direct hun beleid veranderen en huiseigenaren met particuliere erfpacht op normale wijze helpen. "Daarover zijn al maanden gesprekken gaande met de banken, maar die weigeren hun standpunt te veranderen. De gedupeerden hebben overigens toen ze zelf het huis kochten wel gewoon een hypotheek gekregen voor de aankoop van het huis."

Vereniging Eigen Huis dringt er bij de minister van Financiën op aan om in te grijpen en zich in te zetten om tot een oplossing te komen. "Het kan niet zo zijn dat huiseigenaren met een onverkoopbaar huis blijven zitten", vindt de vereniging.

GEEN REACTIES