Dazure, Florius, Nationale-Nederlanden en TAF winnen Adfiz Prestatieonderzoek 2024

Dazure, Florius, Nationale-Nederlanden en TAF winnen Adfiz Prestatieonderzoek 2024
© Qimono, Pixabay

Dazure, Florius, Nationale-Nederlanden en TAF zijn dit jaar de winnaars geworden van het Adfiz Prestatie Onderzoek. Ze zijn verkozen uit 55 verbeterinitiatieven, verdeeld over 17 aanbieders en vier categorieën. De winnaars ontvingen hun bokaal tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de brancheorganisatie.

Duurzame ontwikkeling
In de categorie Duurzame ontwikkeling is hypotheekverstrekker Florius de winnaar met de Verduurzaam Hypotheek. Deze stamt al uit 2019, maar recent heeft Florius het product fors vernieuwd. Naast een aantal aanpassingen waardoor de Verduurzaam Hypotheek flexibeler wordt, biedt Florius nu ook een online energiebespaarcheck en een persoonlijk verduurzamingsadvies door een externe partij.

Als onderdeel van de ondersteuning van adviseurs, maakt Florius hen attent op klanten binnen de portefeuille waar vermoedelijk veel verduurzaming mogelijk is. En ten slotte biedt Florius (tijdelijk) een gratis vaststelling van het nieuwe energielabel nadat er verduurzamingsmaatregelen zijn doorgevoerd.

De jury noemt “de doorlopende innovatie van Florius, de voordelen die aan de klanten worden geboden, de manier waarop de adviseur hierbij betrokken en ondersteund wordt en de volledigheid van het totale pakket een voorbeeld voor de rest van de markt”. Waarbij zij de hoop en de wens uitspreekt “dat het tijdelijk door Florius betaalde vaststellen van het nieuwe energielabel een definitief karakter zal krijgen”.

Klantbelang
In de categorie Klantbelang is Dazure de winnaar met ‘GoedIdee VoogdijVerzekerd’. Hiermee beoogt Dazure de eerste echt complete oplossing te bieden om kinderen en de voogd/overblijvende ouder na een overlijden financieel te verzorgen en de nalatenschap praktisch te regelen. Sociale voorzieningen in Nederland zijn niet toereikend of aanwezig om kinderen op dezelfde manier te laten blijven leven, studeren en zich ontwikkelen bij overlijden van een van de beide ouders of beiden. De VoogdijVerzekerd stelt in deze situatie het belang van het kind centraal.

“Met dit product laat Dazure zien dat dat het de verzekeraar werkelijk te doen is om producten in de markt te zetten die van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving”, aldus de jury.

Ketenefficiency
In de categorie Ketenefficiency blinkt TAF uit met het AOV-product InkomenZeker. TAF neemt hierbij de administratieve last bij het vaststellen van het te verzekeren inkomen weg bij de zzp’er en de financieel adviseur.

Op basis van een digitale portal kan een zzp’er of adviseur de benodigde inkomensgegevens digitaal uploaden. De specialisten van bureau Raadhuys, gespecialiseerd in het vaststellen van inkomens- en bedrijfswaarderingen, bepalen binnen 48 uur volledig objectief het te verzekeren inkomen. De afgegeven inkomensverklaring wordt één-op-één overgenomen door TAF als het te verzekeren inkomen. Zo hebben klant en adviseur een volledig objectief te verzekeren inkomen. Mocht het tot een claim of uitkering komen, dan zal die volledig gebaseerd zijn op het objectief vastgestelde inkomen. Er is dus geen toetsing achteraf.

De jury noemt deze toepassing “vernieuwend en een voorbeeld voor andere aanbieders. Met het oog op de veranderingen op het gebied van wetgeving rond de AOV is heel goed mogelijk dat er meer vraag komt naar dergelijke toepassingen.”

Verzekerbaarheid
In de categorie Verzekerbaarheid gaat de bokaal naar Nationale-Nederlanden met het product ‘DataSmart’. DataSmart is een oplossing die alarm slaat vóórdat er brand ontstaat bij de ondernemer. Door middel van sensoren detecteert DataSmart risicovolle situaties, bijvoorbeeld door gedrag of slijtage, en stuurt het een alert naar de ondernemer met een advies welke maatregelen te nemen om brandrisico te voorkomen. DataSmart detecteert ook acuut risico, bijvoorbeeld een snel toenemende temperatuur, en alarmeert de ondernemer zodat deze zo snel mogelijk kan ingrijpen en hulp inroepen.

“Datasmart is een voorbeeld van hoe de inzet van technologische preventiemiddelen kan helpen schade te voorkomen in plaats van te herstellen. Meten is weten. In zijn eenvoud is de oplossing uniek, vernieuwend en veelbelovend”, luidde het eindoordeel van de jury.

Bron: Adfiz

GEEN REACTIES