Crisisplannen pensioenfondsen vaak onder de maat

De helft van de door DNB en AFM onderzochte plannen is onvoldoende of slecht van kwaliteit, constateren de toezichthouders.

In haar persbericht stelt de AFM dat “de kwaliteit van financiële crisisplannen van pensioenfondsen varieert. In veel gevallen zijn zij voor verbetering vatbaar.”

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) naar de kwaliteit van de plannen van de fondsen. Voor de beoordeling van de kwaliteit van de plannen is gekeken naar zowel de aanwezigheid van de voorgeschreven onderdelen als naar de inhoud.

“Het nut en de noodzaak van een kwalitatief goed plan is gelet op de ontwikkelingen in de financiële sector nog onverminderd hoog.

De helft van de onderzochte plannen is van voldoende of goede kwaliteit. De andere helft van de onderzochte plannen is onvoldoende of slecht van kwaliteit. De kwaliteit van financiële crisisplannen zou op met name de volgende terreinen moeten verbeteren:

  • duidelijkere prioritering van de te treffen maatregelen;
  • duidelijkheid over het moment van korten op pensioenen;
  • het in besluitvormingsprocessen rekening houden met calamiteiten;
  • duidelijkheid over wat het pensioenfonds richting deelnemers communiceert, op welk moment, en hoe;
  • de vraag hoe invulling wordt gegeven aan evenwichtige belangenafweging.”

In een financieel crisisplan staan maatregelen en procedures die worden ingezet in een crisissituatie. Daarmee geeft het bestuur vooraf aan zichzelf en aan de deelnemers duidelijkheid over wat er moet gebeuren in een crisissituatie. DNB heeft in 2011 haar beleid in een Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen uitgewerkt omdat bleek dat veel fondsen niet goed waren voorbereid op een diepe crisis. Fondsen hebben tot 1 mei 2012 de gelegenheid gehad een financieel crisisplan op te stellen. Nagenoeg alle fondsen hebben inmiddels een plan.

Op haarwebsite geeft DNB onder meer goede en slechte voorbeelden en een lijst met aandachtspunten.

GEEN REACTIES