Crisis kostte verzekeraars wereldwijd 261 miljard dollar

Volgens een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) van 5 mei heeft de crisis verzekeraars wereldwijd USD 261 miljard gekost. ING staat op de tweede plek met een geschat verlies van USD 18,6 miljard, AEGON op de vierde plek met 10,7 miljard en Fortis op de zesde plek met 9,3 miljard. Bovenaan staat het Amerikaanse AIG met USD 98,2 miljard.

Volgens de OESO hebben verzekeraars bijgedragen aan het ontstaan van de financiële crisis met verzekeringen op ingewikkelde financiële producten en kredietverzekeringen, en dan met name met het intrekken ervan sinds eind 2008.
De OESO dringt erop aan dat verzekeraars bij het bepalen van hun beleid meer oog krijgen voor brede ontwikkelingen in de economie in het algemeen en de financiële markten in het bijzonder. Banken schreven overigens USD 1,236 biljoen af ten gevolge van de crisis.

GEEN REACTIES