Consumentenvertrouwen is te herstellen

Bij slechts 1 op de 5 consumenten is het vertrouwen in de eigen verzekeraar door de ‘woekerpolisaffaire’ niet meer te herstellen. Zij kijken naar een ander product bij een andere verzekeraar. Ruim 40% geeft daarbij aan bij de eigen verzekeraar te willen blijven, als hen een alternatief product wordt aangeboden, zo blijkt uit onderzoek van Blauw Research in opdracht van Ordina.

Onderzoeksbureau Blauw Research onderzocht in opdracht van Ordina de tevredenheid en verwachtingen van consumenten met betrekking tot de afhandeling van woekerpolissen door verzekeraars. Uit het onderzoek blijkt dat niet zozeer de woekerpolis zelf, maar meer het uitblijven van compensatie voor de woekerpolissen en de communicatie vanuit verzekeraars key factoren zijn in het vertrouwen van de klant in zijn verzekeraar.

Klanten begrijpen bovendien best dat er kosten door een verzekeraar worden ingehouden. Het belangrijkste voor de consument is niet zozeer dat er kosten worden ingehouden, maar meer dat de kosten transparant zijn. Momenteel bestaat er nog veel onduidelijkheid over de kosten van een beleggingsverzekering. Gemiddeld genomen denken de respondenten dat slechts 58 euro van iedere ingelegde 100 euro daadwerkelijk wordt belegd. Vrouwen zijn hierin pessimistischer, 33% van de vrouwelijke respondenten verwacht dat van iedere 100 euro slechts 40 euro (of minder) wordt belegd. Door heldere communicatie, kunnen verzekeraars deze onzekerheden wegnemen.

"Consumenten blijven kijken naar manieren om vermogen op te bouwen voor bijvoorbeeld hun oudedagsvoorziening of als aflossing van hun hypotheek", zegt Fred Diepeveen, Business Unit Manager bij de divisie Finance Consulting bij Ordina. "Een verzekeraar die zijn klanten een alternatief kan bieden, dat aansluit op de wensen en verwachtingen van de klant, heeft een grote kans het vertrouwen weer terug te winnen. Als verzekeraars hun klanten actief betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, zal dit de slagingskans van die producten positief beïnvloeden.

Het ontwikkelen van een nieuw product is alleen nog niet voldoende", vervolgt Diepenveen. "Het aanbieden van een nieuw soort product zal van veel verzekeraars ook een andere kostenstructuur vereisen. Klanten begrijpen dat er kosten gemaakt worden, maar verwachten wel dat deze een stuk lager zijn dan die in het verleden werden berekend. Dit heeft impact op de organisatiestructuur, de processen in de organisatie en uiteraard op de exploitatie van het product. De grootste uitdaging van veel verzekeraars is dan ook niet zozeer het terugwinnen van vertrouwen van de klant, maar meer het aanpassen van de organisatie op de nieuwe eisen van diezelfde klant."

GEEN REACTIES