Consumentenbond organiseert debat over toezicht

De Consumentenbond gaat dit najaar een debat organiseren over het toezicht in de financiële sector. "Ook de Commissie Scheltema benadrukt bij de presentatie van zijn onderzoek naar DSB op 29 juni 2010 het belang van een open discussie over het toezicht op de financiële sector. Het faillissement van IceSave en de val van DSB zijn schrijnende voorbeelden dat consumentenbelangen veel centraler moeten staan in het financieel toezicht", aldus de bond.De bond pleit al langer voor een systeem waarin consumentenbescherming veel beter verankerd is: bijvoorbeeld doordat toezichthouders als de AFM namen van overtreders bekendmaken of DNB kan waarschuwen voor een dreigend debacle als IceSave.Tijdens het debat zullen de aanbevelingen van de Commissie De Wit een belangrijke rol spelen. De Commissie concludeerde dat financieel toezichthouders transparanter moeten zijn (ze maken de vergelijking met omringende landen) en meer informatie aan consumenten kunnen verschaffen dan zij nu doen. De Consumentenbond: "Toezichthouders zitten nu op een schat aan informatie die consumenten moeten weten, want u wilt toch ook geen zaken doen met een financieel aanbieder waarvan alleen de toezichthouder weet dat die geen goed advies geeft?"De bond gaat de komende weken gebruiken om het debat concreet vorm te geven en mensen uit te nodigen.

GEEN REACTIES