Consumentenbond dagvaardt Multisafe

De Consumentenbod heeft Multisafe gedagvaard wegens oneerlijke handelspraktijken in de zin van afdeling 6.3.3A van het Burgerlijk Wetboek.

De Consumentenbod heeft op 18 mei 2010 de dagvaarding gestuurd. Daarin wordt Multisafe verweten dat het kantoor eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst bestaande overeenkomsten met de relaties heeft gewijzigd door een verandering in de tariefstructuur voor te stellen. Het feit dat Multisafe de klanten heeft voorgesteld voor de dienstverlening een maandelijks bedrag van € 12,50 te gaan betalen, moet volgens de bond gekwalificeerd worden als een oneerlijke handelspraktijk. Het gaat hier om heel recente wetgeving: de betreffende artikelen zijn op 14 oktober 2008 in het Staatsblad gepubliceerd – zie ook voor een duidelijke uitleg: de Findiprint Wat zijn oneerlijke handelspraktijken?

De Ombudsman heeft naar aanleiding van de invoering van het abonnementensysteem een klacht behandeld (zie onder Documenten: ‘Ombudsman over invoering abonnementen’). Hij oordeelde dat de manier waarop Multisafe de invoering van de vaste maandelijkse bijdrage heeft gecommuniceerd niet juist was, omdat de relatie zich overvallen kon voelen door de wijze waarop het kantoor te werk is gegaan. De klacht echter over de invoering van de vaste bijdrage zelf verklaarde de Ombudsman ongegrond. Over dat laatste denkt de Consumentenbond anders,omdat ´ons rechtstelsel geen mogelijkheid biedt om zonder wilsovereenstemming of rechterlijke tussenkomst een bestaande duurovereenkomst eenzijdig te wijzigen´. Essentiële informatie niet verstrekt

Verder verwijt de Consumentenbond dat Multisafe de consument "essentiële informatie heeft onthouden" door niet te vermelden dat de consument ook de ongewijzigde voortzetting van de overeenkomst kan verlangen. "Multisafe wekt bovendien de suggestie dat zij door regelgeving gedwongen zou zijn haar klanten een vergoeding in rekening te brengen, hetgeen evenzeer onjuist is en ook aldus een oneerlijke handelspraktijk oplevert."

Dubbele beloning

Multisafe wordt nu dubbel beloond, redeneert de Consumentenbond, voor dezelfde (standaard) werkzaamheden. Daarom is niet alleen sprake van een ´oneerlijke handelspraktijk´, maar is ook de wijze waarop Multisafe invulling geeft aan de voorgestelde provisiestructuur onrechtmatig: de vaste basisbijdrage is bedoeld voor standaardovereenkomsten waarvoor de adviseur al beloond is in de vorm van provisie.

Dreigen met opzegging

Multisafe heeft aangegeven dat zij de relatie met klanten de een ongewijzigde voortzetting van de overeenkomst wensen, zal opzeggen. Dat is onrechtmatig, vindt de Consumentenbond, omdat een redelijke opzeggingsgrond ontbreekt. "De goede en kwade kansen van de overeenkomst tussen Multisafe en de consument zijn immers verdisconteerd bij het afsluiten van de verzekeringgsovereenkomst".

GEEN REACTIES