Consumenten weten niet meer bij wie en hoe ze verzekerd zijn

In hun ogen is er geen of weinig verschil tussen het directe aanbod op Internet van een vergelijkingssite, een gevolmachtigde, direct writer en een intermediairverzekeraar.

Hierdoor komen de verschillende marktspelers steeds meer in directe concurrentie te staan. Het is daardoor bijna onmogelijk geworden om de verdeling van de ‘oude’ distributiekanalen (direct, via tussenpersonen en via de bank) goed te meten. Dit constateert Baken Adviesgroep in haar Marktrapport Schadeverzekeringen 2014.

Weer beperkte groei in 2014

De markt voor schadeverzekeringen (exclusief zorg en) zal naar verwachting gekrompen zijn aan het einde van 2013 (circa -1%). Maar in in 2014 wordt weer een beperkte groei (circa +1%) verwacht in het totale premievolume. De eerdere verwachtingen voor 2013 zijn naar beneden bijgesteld vanwege een uitblijvend, eerder wel verwacht, economisch herstel. De ontwikkelingen in de particuliere en zakelijke markt zijn ongeveer dezelfde. Wel zijn er verschillen tussen in de verschillende productgroepen. De negatieve ontwikkeling in 2013 is met name het gevolg van een afname van het aantal verzekeringen. De gemiddelde premie per verzekering voor particulieren blijft ongeveer gelijk. Voor bedrijven daalt die wel enigszins. In 2014 wordt een beperkte groei voor zowel het aantal verzekeringen als de gemiddelde premie verwacht.

Baken Adviesgroep heeft in haar Marktrapport Schadeverzekeringen 2014 uitgebreide analyses gemaakt van de markt voor schadeverzekeringen. Aanvullend is er onderzoek uitgevoerd naar de distributiesegmentatie van particulieren. Aan de hand van een cijfermatige analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de markt, is de uitwerking hiervan vertaald in een economisch model, waarmee voorspellingen gedaan kunnen worden.

Aan de hand van een cijfermatige analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de markt, is de uitwerking hiervan vertaald in een economisch model, waarmee voorspellingen gedaan kunnen worden.

De grootste krimp in de markt in 2013 wordt verwacht bij motorrijtuigenverzekeringen, zowel bij personen- als bedrijfsauto’s, bij technische verzekeringen en bij AVB. De brandverzekeringen, zowel particulier als zakelijk, vertonen naar verwachting nog een beperkte groei in 2013. Gezien de verwachtingen van de Nederlandse economie voor 2014 wordt voor dat jaar een beperkte groei voor alle productgroepen verwacht.

Op basis van onderzoek naar het oriëntatie- en aankoopgedrag van particuliere schadeverzekeringen door consumenten is een nieuwe segmentatie toegepast en zijn consumenten verdeeld in vijf nieuwe marktsegmenten gedefinieerd, waarbinnen een vergelijkbaar gedrag wordt vertoond: Eigen regisseurs, Toetsers, Uitbesteders, Vermijders en Werkers. De verhoudingen tussen het aantal consumenten in deze segmenten verschillen per type verzekering. Er zijn ook verschillen op socio-demografische en geografische kenmerken en bezit van particuliere schadeverzekeringen. Op basis van deze nieuwe segmentatie en de kenmerken van dit elk segment consumenten is het mogelijk de marketing- en distributiestrategie te optimaliseren.

Aan het rapport zijn kosten verbonden. Het rapport is te bestellen via de website van Baken Adviesgroep.

GEEN REACTIES