Consument heeft voorkeur voor provisiesysteem

Het Nibud ziet een groot risico in het mogelijk verdwijnen van het provisiesysteem. De kans dat door kwetsbare groepen (zoals huishoudens met een lager inkomen en/of lager opgeleiden) afgezien wordt van onafhankelijk advies is groot. Zij zullen dan meer afgaan op het advies van vrienden en kennissen en zullen zo geen volwaardig financieel advies meer krijgen. Dit zegt het Nibud naar aanleiding van een onderzoek dat de organisatie gehouden heeft in opdracht van Adfiz."

Consument vindt het niet nodig product te begrijpen

Ook blijkt uit het onderzoek dat consumenten het van weinig belang vinden te snappen hoe een financieel product in elkaar zit.
Belangrijker vinden zij te weten wat het effect van het product is. Bij levensverzekeringen willen zij weten of het product binnen hun financiële planning past. Bij schadeverzekeringen willen ze weten waar ze aan toe zijn met betrekking tot de dekking en de afwikkeling van schade.

Nibud raadt adviseurs dan ook aan om in adviestrajecten meer aandacht te besteden aan wat het aanschaffen van een financieel product voor gevolgen heeft voor de consument. Technische aspecten van het product kunnen dan minder belicht worden

GEEN REACTIES