CNV, FNV en VCP uiten grote zorgen over pensioen

De drie vakcentrales CNV, FNV en VCP vragen in een gezamenlijke brief gericht aan de Tweede Kamer en aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aandacht voor enkele belangrijke zorgpunten over pensioenen: de rekenrente en de overbruggingsregeling AOW.

In hun brief roepen de vakcentrales de staatssecretaris en de Tweede Kamer wederom op ervoor te zorgen dat het besluit van DNB alsnog spoedig wordt herzien. Daarnaast vragen de vakcentrales aandacht voor mensen die met de vut of prepensioen zijn en te maken krijgen met een periode waarin zij geen of weinig inkomen hebben door het versneld verhogen van de AOW-leeftijd. Ze willen een aanpassing van de overbruggingsregeling zodat een beroep op de bijstand bespaard blijft.

Rekenrente

De vakcentrales hebben al eerder gevraagd om de verlaging van de rekenrente terug te draaien, maar staatssecretaris Klijnsma heeft dat geweigerd. CNV Voorzitter Maurice Limmen: “Werknemers en mensen die met pensioen zijn, gaan dat in hun portemonnee voelen. De verlaging heeft ernstige gevolgen voor pensioenfondsen. Het betekent immers dat fondsen meer geld in kas moeten houden. Dit kan bij sommige fondsen leiden tot een verhoging van de pensioenpremie. En andere pensioenfondsen zullen door deze lagere rekenrente hun pensioenopbouw juist verminderen. Met dus een lagere pensioenuitkering tot gevolg.”

Geen hypotheekaflossing

Ook geven de vakcentrales in hun brief nog een keer aan dat pensioenpremie enkel bedoeld is om pensioen mee op te bouwen, en dus niet gebruikt kan worden voor hypotheekaflossing. Limmen: “want anders komt de opbouw van een toereikend pensioen in gevaar.”

De Tweede Kamer en de staatssecretaris praten woensdag vandaag over de pensioenregelingen.

De brief lezen…

(Bron: CNV)

GEEN REACTIES