CFD/ODIN: discussie over nieuwe SWO moet “on hold”

CFD en Stichting ODIN willen dat de discussie over een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (SWO) “on hold” wordt gezet. Zij betwijfelen of het primaire uitgangspunt (de klant centraal) wel voldoende is onderzocht en onderkend in de opmaak van het eerste SWO-concept dat het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en OvFD in november vorig jaar presenteerden.

 

‘Wie Betaalt Bepaalt’

Onder het motto ‘Wie Betaalt Bepaalt’ besloot CFD/ODIN dit voorjaar input te vragen van consumentenorganisaties, politiek, collega’s en prominente personen in de financiële branche op acht thema’s die vanuit het klantenperspectief een cruciale rol zouden moeten spelen in de verdere ontwikkeling van de SWO. Deze acht thema’s zijn: toegang tot alle aanbieders, gezamenlijke zorgplicht, consumentenservice, prijsdiscriminatie, gebruik klantgegevens, werkzaamheden onder volmacht, schadeafwikkeling en execution only.

Drijfzand

Uit de reacties concluderen CFD/ODIN dat het nog veel te vroeg is voor een nieuwe SWO. “De visies op essentiële thema’s lopen nog zo uiteen, dat een nieuwe SWO op drijfzand dreigt te worden gebouwd. Primaire discussies zoals toegang tot aanbieders, zorgplicht, pricing en gebruik van klantgegevens vormen een te belangrijk kader om naar toekomstig overleg te verwijzen en daarmee de weg vrij te maken voor een snelle implementatie van een nieuwe SWO”, aldus de eindrapportage van het onderzoek.

Uit de reacties blijkt verder dat intermediairs zich professioneler en actiever moeten opstellen in de diverse discussies, meer verantwoordelijkheid moeten nemen en meer vanuit de consument moeten denken. “Nog een belangrijke reden waarom onderhandelingen met de sector over een nieuwe SWO in onze ogen te prematuur is”, aldus CFD/ ODIN.

 

Impuls

Beide organisaties pleiten daarom voor uitstel van een nieuwe SWO. “Een SWO moet het sluitstuk zijn van een uitgewerkt marktmodel waarin de verschillende distributiemodellen, rollen, verantwoordelijkheden en basis kwaliteitsnormen helder worden geformuleerd. De focus zou moeten liggen op het gezamenlijk en in alle openheid (dus geen ‘achter de schermen’ gesprekken) formuleren en vastleggen van deze uitgangspunten. Dit kan de branche een enorme impuls geven en de samenwerking tussen partijen sterk bevorderen.”

CFD/ODIN hebben de samenvatting van hun onderzoek naar de collega’s van Adfiz en OvFD verstuurd, met het verzoek dit in te brengen in de gesprekken over het SWO met het Verbond van Verzekeraars.

Bron: CFD/ODIN

GEEN REACTIES