CFD: Intermediair, zet je schrap voor schadeclaims woekerpolisaffaire

CFD: Intermediair, zet je schrap voor schadeclaims woekerpolisaffaire
© Pixabay

De Commissie Financiële Dienstverlening verwacht een ‘woekerpolisstorm’. In gesprekken met stakeholders heeft de brancheorganisatie bevestigd gekregen, dat diverse instanties dit jaar ‘via juridische procedures en via naming and shaming het intermediair nadrukkelijk willen betrekken in het woekerpolisdossier’.

Vorig jaar begonnen de geruchten dat het intermediair steeds meer in beeld kwam om schadeclaims tegen te starten. Inmiddels zijn die geruchten concrete aanwijzingen geworden, aldus de CFD.

Duizenden gedupeerden
“Diverse partijen zitten op dit moment met elkaar aan tafel om acties uit te werken. Van lokale acties bij het intermediair voor de deur tot en met grootschalige juridische procedures, alles ligt op tafel. Duizenden gedupeerden zouden klaar staan om actie te voeren. De consumentenclaimorganisaties zijn dus nog lang niet uitgevochten en richten nu hun pijlen ook op het intermediair. Het gaat om twee specifieke gebieden, het advies en de zorgplicht.”

Collectieve claim
“De slechte adviseurs zijn al jaren geleden uit de branche vertrokken, maar de dossiers hebben ze achtergelaten. Vooral bij grotere intermediairs (o.a. door overname van portefeuilles) liggen er soms nog honderden dossiers, die tenminste de schijn tegen hebben als het om de advieskwaliteit gaat. Ook komt er meer focus op intermediairs die MKB-pensioenproducten (2e pijler) hebben bemiddeld. Verder begrijpen we dat bij grote intermediairs vaste verkoopprocedures en dossiervorming ervoor zorgen dat het advies over al die dossiers vrij homogeen is. Hierdoor kan een collectieve claim makkelijker slagen”, aldus voorzitter Edwin Herdink van CFD. “Onze inschatting is daarom dat de claimpartijen zich op dit punt eerst zullen richten op de intermediair top 100.

Zorgplicht
“Een andere zaak, die alle intermediairs aangaat, is de zorgplicht wanneer een collectieve schikking met een verzekeraar is getroffen. Zo is er recent bijvoorbeeld een schikking getroffen voor Allianz klanten. Het gaat dan echt om vele duizenden euro’s per klant. Meestal gelden die schikkingen alleen voor polishouders die zich tijdig hebben aangemeld voor de collectieve claimprocedure, dat is ook bij Allianz het geval. Zo minimaliseren verzekeraars hun schade.”

CFD verwacht dat gedupeerden, die te laat zijn voor de aanmelding voor zo’n collectieve schikking, worden doorverwezen naar hun intermediair of zelf aankloppen bij het intermediair. En daar vervolgens verhaal gaan halen met de vraag: “waarom heb je mij niet op die schikkingsmogelijkheid gewezen?”

Media-aandacht
Dit zal tot een stroom van klachten en claims leiden, al dan niet met (lokale) media-aandacht. Als hiervoor vervolgens de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar moet worden ingeschakeld, geldt voor elke zaak het eigen risico van ca. € 1.500 (afhankelijk van polis).

Woekerpolis claimscan
Naar aanleiding van de geruchten is CFD vorig jaar al gestart met de ontwikkeling van de Woekerpolis claimscan, als onderdeel van de CFD-nazorgmodule. Deze geautomatiseerde kant-en-klaar scan is recent geïntroduceerd en geeft klanten inzicht in hun claimmogelijkheden, zowel collectief als individueel, en legt de keuze van de klant ook vast voor het dossier. Hiermee wordt de zorgplicht op dit punt adequaat ingevuld en het aansprakelijkheidsrisico sterk verminderd. En wordt de klant goed geservicet.

De CFD zegt naar aanleiding van die scan ‘belangrijke afspraken’ te hebben gemaakt met WoekerClaims en Vereniging Woekerpolis.nl, de belangrijkste claimpartijen in dit dossier. Intermediairs die aantoonbaar de CFD-woekerpolisscan hebben ingezet worden geregistreerd als aanbrenger van claims, waardoor ze een andere rol in het claimproces krijgen. Daarnaast wordt direct voorkomen dat het intermediair later door zijn klanten kan worden aangesproken op misgelopen vergoedingen bij collectieve schikkingen.

Workshops
Tegelijkertijd zal CFD, in samenwerking met genoemde partijen, een aantal workshops in het land organiseren, waar steeds kleine groepen geïnteresseerde intermediairs van top experts alle ins en outs leren in dit dossier en ‘inside informatie’ krijgen waarom het intermediair nu zo nadrukkelijk in het woekerpolisdossier wordt betrokken.

Bron: CFD

GEEN REACTIES