CDFD scoort goed

CDFD scoort goed

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) functioneert goed. Dat blijkt uit een evaluatie in opdracht van het ministerie van Financiën. Verbeterpunten zijn er voornamelijk op formeel-organisatorisch gebied.

Het CDFD, de organisatie die de Wft-examens ontwikkelt voor financieel adviseurs en toezicht houdt op de exameninstituten, voert haar taken doeltreffend uit. Dat blijkt uit een evaluatie van onderzoeks- en adviesbureau Kwink. Demissionair minister van Financiën Steven van Weyenberg deelde deze evaluatie onlangs met de Tweede Kamer.

Gedegen en zorgvuldig proces

Zo heeft het CDFD een gedegen en zorgvuldig proces ingericht voor de advisering over de eind- en toetstermen. Het ophalen van inzichten en suggesties bij betrokkenen is goed georganiseerd. Marktpartijen krijgen gelegenheid om te reageren en de organisatie is inhoudelijk transparant over wat wel en niet is opgenomen in de adviezen over de aanpassing van de eind- en toetstermen. Ook het beheer van de centrale examenbank is zorgvuldig en gedegen ingericht. De kwaliteit van de examenvragen en samenstelling van examens is hoog.

Verbeterpunten

Kwink noemt ook een aantal verbeterpunten:
• Het CDFD kan proberen een grotere groep betrokkenen te motiveren om relevante ontwikkelingen aan te leveren bij de jaarlijkse consultatie voor wijziging van de eind- en toetstermen;
• Het CDFD en het ministerie zouden afspraken moeten maken voor wat te doen als er in een jaar (te) weinig ontwikkelingen zijn die aanpassing aan de examens nodig maken;
• Het ministerie zou moeten vastleggen dat het CDFD, naast het mandaat voor het inhoudelijk beheer, ook het mandaat heeft voor het functioneel beheer van de centrale examenbank. Dit mandaat ligt formeel nog bij DUO, maar de uitvoering is in de praktijk naar het CDFD verschoven;
• CDFD zou de volume-eis van 650 examens die geldt voor de erkenning van exameninstituten beter moeten onderbouwen;
• CDFD kan haar strategie voor het toezicht bij exameninstituten verder uitwerken en de kwaliteit van de toezichtrapportages verbeteren;
• De governancerelatie tussen het CDFD en het ministerie is nog niet formeel vastgelegd en de taken en bevoegdheden van het CDFD kunnen juridisch beter worden geborgd.

De minister het CDFD zullen deze verbeterpunten gezamenlijk aanpakken, aldus de begeleidende Kamerbrief.

Het CDFD bestaat sinds 2005. Sindsdien adviseert en ondersteunt de organisatie de minister op het gebied van Wft-vakbekwaamheid en houdt het toezicht op exameninstituten. Sinds 2014 is het CDFD tevens verantwoordelijk voor het inhoudelijk beheer van de Centrale Examenbank.

Bron: Tweede Kamer

GEEN REACTIES