CDFD evalueert verdacht hoge PE-slagingspercentages

Voor de PE-programma’s in de periode 2011-2013 slaagde 97%. Bij zes instituten, met 46% van het totaal aantal kandidaten, slaagde zelfs 100%.

“Nu is er wel sprake van medewerkers die over (meerjarige) praktijkervaring beschikken, maar desondanks maken de slaagpercentages duidelijk dat de toetsen voor ongeveer de helft van de kandidaten in geen enkel opzicht gedifferentieerd heeft en voor de andere helft nagenoeg niet gedifferentieerd heeft”, aldus CDFD.

“Opmerkelijk is dat er 6 instituten zijn die een slaagpercentage van 100% laten zien. Zij hebben hun programma voor 46% van de kandidaten verzorgd. Dit betekent dat 46% van de kandidaten bij deelname ook hun certificaat toegekend kregen. De overige instituten verzorgden 54% van de markt met een gemiddeld slaagpercentage van 96%.

Een ander zeer opmerkelijk aspect is dat een Wft-PE opleidingsinstituut van een verzekeraar dat uitsluitend voor eigen personeel de PE-programma’s verzorgd heeft met grote aantallen deelnemers, een slaagpercentage heeft van 100%

Eerdere indicaties van de extreem hoge slaagpercentages en het onder meer niet differentiëren door de WFT-PE programma’s voor een zeer groot deel van de kandidaten bij meerdere en heeft aanleiding gegeven voor een herbezinning en een andere aanpak van de werkwijze. De evaluatiegegevens van deze derde termijn van de WFT-PE cyclus onderstrepen de eerdere gegevens en lijken helemaal een bevestiging voor de motivatie van deze noodzakelijke verandering.”

Er hebben in de periode 2011-2013 aan het WFT-PE programma 2011/2012 ruim 43.000 kandidaten aan de WFT-Basis module deelgenomen. Deze module wordt door de meeste van de kandidaten in het kader van hun werkzaamheden gecombineerd met andere modules die nodig zijn voor het uitvoeren van hun functie, dan wel het geldig houden van hun diploma.

Gegeven het feit dat er in totaal ruim 178.000 deelnemers aan WFT-PE modules hebben deelgenomen wil dit zeggen dat in de financiële dienstverlening door deelnemers aan de WFT-PE programma’s gemiddeld aan 4 modules werd deelgenomen.

Opmerkelijk

Opmerkelijk is het dat in 2011-2013 het gemiddeld slaagpercentage voor alle modules van het WFT-PE programma 2011/2012 op basis van de ruim 178.000 deelnemers 97% is en dat het voor de verschillende modules het slaagpercentage varieert van 94% (WFT-PE hypothecair krediet algemeen – deelmodule) tot 100%. Ook voor de WFT-PE basismodule is het slaagpercentage met 98% uitzonderlijk hoog te noemen. De slaagpercentages in de periode 2011-2013 voor de veegsessie 2010/2011 en voor de veegsessie 2008/2009 zijn met respectievelijk 91 en 87% lager te noemen.

Gevoel voor understatement

Hoewel bij het samenstellen van deze evaluatie de dramatische slagingspercentages van de Wft-examens nieuwe stijl al bekend waren, veinst CDFD in onwetendheid een blik geworpen te hebben in de glazen bol en durft op grond daarvan een voorspelling aan: “Met een onafhankelijke toetsing in de nieuwe structuur zullen dergelijke slaagpercentages zeker niet realistisch zijn. Met vooraf niet bekende toetsvragen zullen deelnemers zich feitelijk moeten voorbereiden op hun WFT deskundigheidstoets.”

GEEN REACTIES