CCV luidt de noodklok

© Pixabay

In de rijksbegroting voor 2017 is opgenomen dat het CCV vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie 2,5 miljoen euro wordt gekort. Hiermee komt criminaliteitspreventie onverantwoord zwaar onder druk te staan, stelt CCV-directeur Patrick van den Brink.

Van den Brink in een schrijven: “Het lijkt erop alsof preventie nog steeds een vies woord is. Geitenwollen sokken, theedrinken en een softe manier om problemen aan te pakken. De werkelijkheid is anders. Preventie pakt problemen daadkrachtig aan. Nog voordat ze uit de hand lopen. Preventieve oplossingen zijn goedkoper dan repressieve maatregelen. Iedere euro die aan de voorkant wordt besteed, betaalt zich dubbel en dwars terug. Bovendien heeft de preventieve aanpak zich zowel sociaal als financieel bewezen.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat het kabinet heeft besloten om flink te korten op deze preventieve aanpak. En dat terwijl er wel honderden miljoenen extra worden uitgetrokken voor Veiligheid en Justitie. Repressie klinkt stoer, straalt daadkracht uit. Maar laten we niet doorslaan”.

Van den Brink somt een aantal succesvolle preventies op:

  • Bewoners en ondernemers hebben last van criminaliteit. Overheid en bedrijfsleven werken al meer dan 10 jaar samen in het Keurmerk Veilig Ondernemen. In winkelgebieden met dit keurmerk neemt het aantal bedreigingen met 21% en vernielingen met 33% af.
  • Problemen in buurten en wijken komen veelvuldig voor. Al meer dan 230 gemeenten maken gebruik van buurtbemiddeling. Vorig jaar werden ruim 13.000 burenruzies aangemeld met een slagingspercentage van 70%. Daarmee hoeven zaken niet meer voor de rechter te komen.
  • Na jaren van stijging is het aantal woninginbraken in de afgelopen twee jaar drastisch teruggelopen. Dit komt mede door het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Onderzoek wijst uit dat woningeigenaren met dit keurmerk tot 90% minder kans lopen slachtoffer te worden.

(CCV)

GEEN REACTIES