Catastrofeverzekering dekt ook overstromingsschade

VEH heeft met Neerlandse een polis ontwikkeld die onder meer schade door overstroming aan opstal en inboedel dekt.

De Catastrofeverzekering is een initiatief van Vereniging Eigen Huis en Lloyd’s coverholder Neerlandse, een intermediair in Uden. Risicodrager is Lloyd’s.

VEH: “Voor het eerst sinds 59 jaar wordt het weer mogelijk een woning te verzekeren tegen overstromingsschade.”

De verzekering dekt ook schade ontstaan door een aardbeving, een terroristische aanslag of door bommen uit de Tweede Wereldoorlog.

Verzekeraars beschouwen het overstromingsrisico na de watersnoodramp in 1953 als technisch onverzekerbaar. De Neerlandse is er nu wel in geslaagd een dergelijke verzekering aan te bieden en het risico onder te brengen bij Lloyd’s of Londen. De Catastrofeverzekering keert maximaal 75.000 euro per gebeurtenis uit. In samenwerking met adviesbureau HKV Lijn in Water zijn risicogebieden in kaart gebracht en via de website van Neerlandse kan een huiseigenaar op eenvoudige wijze zien welk overstromingsrisico zijn huis loopt, de verzekeringspremie berekenen en desgewenst de catastrofeverzekering voor zijn woning afsluiten. De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van de risico’s in de woonomgeving. Leden van Vereniging Eigen Huis krijgen 10% korting op de premie.

In 2010 studeerde Rob Lengkeek cum laude af op het onderwerp ´De verzekerbaarheid van het overstromingsrisico in buitendijkse riviergebieden’. Belangrijkste conclusie in zijn scriptie De verzekerbarheid van overstromingsrisico’s was dat het verzekeren van overstromingsrisico’s in buitendijkse riviergebieden onder bepaalde voorwaarden mogelijk is.

Neerlandse en Lloyd’s hebben nu een polis ontwikkeld die “100% dekking garandeert op elke catastrofe verzekering”

GEEN REACTIES