Calcasa ziet eerste dalingen woningprijzen

Calcasa ziet eerste dalingen woningprijs
© Pixabay

De markt voor koopwoningen lijkt af te koelen, meldt Calcasa in het nieuwste kwartaalbericht. De organisatie ziet in het laatste kwartaal van 2018 voorzichtige prijsdalingen in een op de vijf gemeenten: vooral in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg. In zijn algemeenheid neemt het aantal woningverkopen af, de woningprijzen stijgen minder snel en ook andere woningmarktindicatoren, zoals de licht verslechterde betaalbaarheid, het dalende consumentenvertrouwen en de afvlakkende economische groei ondersteunen dit beeld.

Ook de Hypotheekshop ziet in zijn Maandmonitor signalen dat hypotheek- en woningmarkt over hun hoogtepunt heen zijn: Kadaster en NVM melden minder transacties en het aantal hypotheekaanvragen bij HDN ligt al sinds eind oktober lager dan in de voorgaande jaren.

Diffuus
De prijsstijgingen van de afgelopen vijf jaar gingen gepaard met positieve woningmarktindicatoren, aldus Calcasa: stijgende woningverkopen, een dalend woningaanbod, een goede betaalbaarheid, economische groei en een positief consumentenvertrouwen.

Maar het huidige beeld van de woningmarkt is diffuus: het aantal verkochte woningen neemt af, het aanbod daalt nog steeds, de betaalbaarheid verslechtert licht maar is nog steeds historisch goed, de economische groei vlakt af en het consumentenvertrouwen is sterk gedaald.

Laagste kwartaalstijging
Dit leidt tot een afvlakking van de woningprijsstijgingen. Op jaarbasis stijgen de woningprijzen nog in alle gemeenten in Nederland, echter op kwartaalbasis is een afname van de stijging te zien. In het afgelopen kwartaal stegen de woningprijzen in Nederland met 1%, de laagste kwartaalstijging sinds het eerste kwartaal van 2016. Op jaarbasis is de gemiddelde prijsstijging echter nog steeds fors, namelijk 9,3%.

Wanneer de woningprijsontwikkeling op gemeenteniveau wordt geanalyseerd, dan valt op dat in het vierde kwartaal van 2018 in bijna een op de vijf gemeenten de woningprijzen daalden. Deze gemeenten liggen voornamelijk in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg. Daarbij dient te worden vermeld dat het lastig is om de woningprijsontwikkeling op kwartaalbasis voor een relatief klein gebied betrouwbaar te meten; het is vooral de trend die belangrijk is.

Een afname van het aantal transacties kan worden veroorzaakt door een verslechtering van het sentiment en daarmee een lagere koopbereidheid. Dit valt meestal samen met een stijgend woningaanbod. Echter, het aantal aangeboden woningen daalt nog: eind 2012 piekte het aanbod met 282 duizend woningen, sindsdien is het aanbod elk kwartaal gedaald. In het afgelopen kwartaal stonden er nog maar 95 duizend woningen te koop, een daling van 66%. Voor appartementen daalde het aanbod zelfs met 78% sinds eind 2012. De daling van het aantal verkopen wordt waarschijnlijk (deels) verklaard door het verminderde aanbod.

Grote regionale verschillen
In de ontwikkeling van het aantal verkochte woningen bestaan grote regionale verschillen. In de provincies Noord-Holland en Utrecht is de daling van het aantal transacties als eerste ingezet. In het vierde kwartaal van 2018 heeft deze trend zich verspreid naar alle overige provincies, waarbij de daling in Zuid-Holland met 10% het grootst is.

De woningprijzen stegen over geheel 2018 nog het hardst in de Randstad: in Flevoland steeg de gemiddelde woningprijs met 12,2% en in Zuid-Holland met 11,0%. In Amsterdam was dit 11,7%, in Rotterdam 13,5% en Den Haag spande de kroon met 13,9%.

Bron: Calcasa

GEEN REACTIES