(Findinet) Brede coalitie tegen IORP-plannen

De Europese Commissie moet haar plannen om belangrijke elementen van Solvency II in de pensioenregelgeving toe te passen, opschorten.

Dat staat in een gezamenlijke oproep die is ondertekend door een brede coalitie van werkgevers- en werknemersorganisaties, koepelorganisaties van pensioenfondsen en vermogensbeheerders.

Volgens de ondertekenaars van de oproep is de Europese Commissie van zins om belangrijke elementen van de Solvency II wetgeving toe te passen op pensioenfondsen. “Wij zijn van mening dat het gevaarlijk is om wetgeving die bedoeld is voor verzekeraars van toepassing te maken op IORP’s. Er bestaan fundamentele verschillen tussen de twee. Pogingen om het regelgevingskader te harmoniseren, zijn gebaseerd op een foutieve redenering en kunnen onbedoelde gevolgen hebben voor pensioenfondsdeelnemers, IORP’s en de economie als geheel door economische groei en werkgelegenheid af te remmen,” aldus de organisaties.

Ook de Nederlandse regering reageert met bezorgdheid op de Brusselse plannen om pensioenfondsen en verzekeraars over één kam te scheren. De plannen kunnen ertoe leiden dat de pensioenbuffers met zo’n 11% omhoog moeten, hetgeen wel eens de doodsteek voor het Nederlandse stelsel zou kunnen zijn, zo is de vrees.

De ondertekenaars van de gezamenlijke verklaring roepen Eurocommissaris Michel Barnier en de commissie als geheel op om de plannen niet zomaar door te drukken, en om in plaats daarvan voorwaarden te scheppen die juist bevorderlijk zijn voor arbeidsgerelateerde pensioenen.

Voordat er gemorreld wordt aan de pensioenfondsrichtlijn zou eerst eens goed moeten worden getoetst wat de sociale, financiële en economische effecten zijn van de voorgenomen wijzigingen, en er zou een debat op hoog niveau moeten komen waarin de Europese sociale partners worden betrokken, vinden de organisaties.

“Er zijn sterke aanwijzingen dat de toepassing van Solvency II regels op pensioenfondsen de administratieve lasten en financiële kosten zouden opjagen voor IORP’s en werkgevers. Daarmee worden werkgevers ontmoedigd om defined-contributionregelingen op te zetten, terwijl de teloorgang van defined-benefitregelingen in Europa wordt versneld en pensioenen worden verlaagd,” aldus Claude Kremer, voorzitter van de European Fund and Asset Management Association (EFAMA), één van de ondertekenaars.

GEEN REACTIES