Blauwdruk Methode voor oplossen pensioenvraagstukken

Delta Lloyd introduceert De Blauwdruk Methode die pensioenfondsen en werkgevers helpt bij het behandelen van complexe pensioenvraagstukken.

Met een heldere en gestructureerde aanpak ondersteunt De Blauwdruk Methode het denkproces. Doelstelling is dat werkgevers en pensioenfondsen maximale grip krijgen op hun pensioenregeling door kritisch te kijken naar mogelijke keuzes. De Blauwdruk Methode is ontwikkeld in samenwerking met De Argumentenfabriek, pensioenfondsen en werkgevers.

Juiste afweging door stellen van de juiste vragen

De methode biedt structuur in het denkproces om de juiste afwegingen te maken. Door de juiste vragen te stellen, onderverdeeld in hoofd- en deelvragen. De 6 hoofdvragen zijn:

  • Hoe willen we de besluitvorming aanpakken?
  • Wat moeten we vooraf weten over pensioen?
  • Wat moeten we vooraf weten over onze organisatie?
  • Wat voor pensioenregeling willen we?
  • Hoe en met wie willen we de regeling uitvoeren?
  • Hoe willen we implementeren?

Onderzoek

Voorafgaand aan De Blauwdruk Methode heeft Delta Lloyd* een onderzoek laten uitvoeren om een scherp inzicht te krijgen in het beslissingsproces van en de beeldvorming onder beslissers van corporate clients op het gebied van collectieve pensioenregelingen. Daaruit blijkt dat de beslissers in de meeste gevallen de HR manager en de Chief Financial Officer (CFO) zijn. Zij worden vaak ondersteund door personeelsmedewerker(s) en medewerkers controlling. De voltallige directie neemt vrijwel altijd de uiteindelijke beslissing na advies van de CFO en/of de HR manager. Wanneer de directie besluit (delen van) haar pensioenregeling uit te laten voeren door een verzekeraar, zijn de belangrijkste criteria bij de uiteindelijke keuze van de pensioenverzekeraar de solvabiliteit, foutloze administratieve afhandeling, nauwkeurige mutatieverwerking, deskundigheid en tariefstelling. De toegevoegde waarde van een verzekeraar ligt vooral op het gebied van communicatie, in alle uitingen en op alle niveaus, het bieden van structuur en een proactief en meedenkend relatiemanagement en

–beheer. Naar aanleiding van dit onderzoek en de behoefte in de markt heeft Delta Lloyd De Blauwdruk Methode ontwikkeld.

Zie ook: www.deblauwdrukmethode.nl

GEEN REACTIES