Bijna helft jonge werknemers heeft stress over financiën

copyright Pixabay

Relevant voor verzuimverzekeraars: slechte financiële vooruitzichten zijn een oorzaak van stress en verzuim, zo blijkt uit een onderzoek van Willis Towers Watson.

In Nederland werden, als onderdeel van een wereldwijd onderzoek, een kleine duizend werknemers ondervraagd naar hun ‘financiële tevredenheid’. Van deze groep heeft één op de drie geen financiële buffer en leeft van loonstrook naar loonstrook. Het ontbreekt bij deze groep aan financiële weerbaarheid, met bijkomende zorgen, stress en gezondheidsklachten van dien. Met name de groep jonge werknemers (millenials) maakt zich zorgen over hun financiële situatie (43%). Uit het wereldwijde onderzoek blijkt bovendien dat millenials slechte spaarders zijn en teveel geld uitgeven (vooral aan impulsaankopen), in vergelijking met andere leeftijdsgroepen.

Zorgen om pensioen
Van alle Nederlandse werknemers geeft 38 procent aan dat de financiële zorgen in de laatste twee tot drie jaar zijn gestegen. Bij deze groep is er weinig vertrouwen in de toekomst; bijna twee op de vijf werknemers verwacht niet voldoende financiële middelen te hebben voor hun pensioen. Daarnaast verwacht 60 procent van de ondervraagden dat de overheid tegen die tijd ook een stuk minder genereus zal zijn dan nu. En 70 procent gaat er vanuit dat ze er financieel slechter voor zullen staan in vergelijking met de generatie van hun ouders. Met name de jonge werknemers – de zogenaamde millennials – hebben zorgen over hun huidige en toekomstige financiële situatie (43%).

Financiële zorgen leiden tot stress
Willis Towers Watson verdeelde voor het onderzoek de respondenten in vier afzonderlijke categorieën: werknemers die ‘niet bezorgd’ zijn over hun financiën (62%), mensen met ‘financiële zorgen voor de toekomst’ (22%), mensen met ‘zorgen over hun huidige financiële situatie’ (8%) en degenen die ‘worstelen’ met zowel hun huidige als toekomstige financiën (8%). Van degenen die zich zorgen maken over hun huidige en toekomstige financiële situatie geeft meer dan de helft (58%) aan een hoge mate van stress te ervaren. En 53 procent beschreef de gezondheid als slecht. Daarentegen ervaart slechts één op de vijf werknemers die ‘niet bezorgd zijn’ hoge (4%) of bovengemiddelde (18%) stress. En slechts 20 procent van deze laatste groep heeft een slechte gezondheid.

Negatief effect op inzet
Carolina Vermeulen, consultant bij Willis Towers Watson: “Wat uit dit onderzoek duidelijk naar voren komt, is de mate waarin financiële zorgen een negatief effect hebben op de gezondheid. Maar ook op de aanwezigheid, inzet en betrokkenheid van werknemers op het werk. Gelukkig leggen werkgevers dit verband ook steeds vaker. De helft van de Nederlandse werkgevers geeft aan hun personeel te willen helpen om hun slechte financiële situatie onder controle te krijgen. Door middel van het aanbieden van programma’s met bijvoorbeeld schuldhulpverlening of budgetcoaches kan hier invulling aan gegeven worden.”

GEEN REACTIES