Bgfo: wat er verandert per 1-1-2012

Alle informatie over schadebeloning en пtransparantie, volmachtregels, passende beloning en pensioendeskundigheidseisen op een rij.

Het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen regelt per 1 januari 2012 ook de beloning voor schadeverzekeringen. Daarnaast is een nieuw artikel opgenomen bedoeld voor volmachten. Gevolmachtigden zijn onderworpen aan soortgelijke inducementnormen die gelden voor adviseurs en bemiddelaars in impactvolle producten.

Verder wordt er een ‘kennelijke onredelijkheidsnorm’ geïntroduceerd. Deze norm bepaalt dat de vergoeding die wordt afgesproken tussen de financieel dienstverlener en de consument niet kennelijk onredelijk mag zijn gelet op de aard en de omvang van de dienstverlening.

Tenslotte is er een nieuwe Wft-vergunning: Pensioenverzekeringen en premiepensioenvorderingen.
Deze vergunning is nodig om te kunnen adviseren/bemiddelen in tweede pijlerpensioenverzekeringen bij verzekeraars premiepensioeninstellingen. Datzelfde geldt voor het adviseren van een pensioenverzekering aan een directeur-grootaandeelhouder.

In de Findiprint ‘Bgfo-wijzigingen per 1-1-2012’ een overzicht van de veranderingen met een uitgebreidere uitleg, de teksten van de veranderde en nieuwe artikelen, de overgangsregeling met betrekking tot de nieuwe vaardigheidseisen voor pensioenadvisering en de eindtermen Pensioenverzekeringen en premiepensioenvorderingen.

GEEN REACTIES