Betaaldag leent nu renteloos

Betaaldag.nl heeft na ingrijpen van de AFM eieren voor haar geld gekozen en zich omgevormd van woekeraar naar charitatieve instelling.

Omdat Betaaldag.nl kredieten verstrekte zonder vergunning legde de AFM een last onder dwangsom op. Op deze manier wilde de toezichthouder bereiken dat Betaaldag zou stoppen met het verlenen van (flits)kredietjes.

Dat leek eerst weinig effect te sorteren. We schreven dat in het artikel ´AFM moet grover geschut tegen woekeraar Betaaldag inzetten´.

Nu heeft Betaaldag.nl haar werkwijze honderdtachtig graden omgegooid. Eerst rekende zij nog 300% tot 500% rente op jaarbasis en daar bovenop hoge kosten voor de lener.die een paar dagen te laat was met aflossen.

Nu wordt het krediet gratis en voor niets verstrekt, blijkt uit de website.

`U heeft de 25ste van de maand recht op uw salaris, maar u heeft op de 3e van de maand al € 200,= nodig.

Wij betalen u deze € 200,= direct uit. In ruil daarvoor verkoopt u een deel van het recht op uw salaris aan ons voor € 200,=.`

Minder transparant is Betaaldag nog over te late betaling. Daarover zegt de site: ` Indien u zich niet aan uw afspraken uit de overeenkomst houdt, zullen wij kosten in rekening brengen. Daarnaast zal uw dossier worden overgedragen aan ons professionele incassoteam. De kosten bestaan uit de kosten die Betaaldag.nl moet maken om er voor te zorgen dat u zich aan uw afspraken houdt. De medewerkers van ons incassoteam zullen hun best doen om met u tot een regeling te komen.”

Zeker als alle klanten op tijd hun schuld aflossen resteert de vraag hoe het verdienmodel van Betaaldag.nl eruit ziet. Het lijkt er nu op dat Betaaldag het ‘Leger des Heils voor flitskredietbehoeftigen’ is geworden en als commerciële onderneming geen lang leven is beschoren. Of zien we iets over het hoofd?

Update:

Het nieuwe bedrijfsmodel van de flitskredietverleners: geen woekerrente, maar woekergarantiestellingen. Zie Het nieuwe verdienmodel van flitskredietaanbieders

GEEN REACTIES