Beroep op verouderde gegevens van ao-verzekeraars faalt

Een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar kan niet zonder meer een uitkering weigeren met het argument dat verzekerde verouderde gegevens verstrekt.

Voor de rechtbank Amsterdam diende een zaak waarbij verzekerde een uitkering vorderde wegens arbeidsongeschiktheid. In 2003 raakte hij arbeidsongeschikt en de verzekeraar keerde conform de polis 65 termijnen uit.

In 2008 vorderde verzekerde een voortgezette uitkering ter grootte van 100 maal het verzekerde maandbedrag. Volgens hem was sprake van een medische eindtoestand en bleek dat uit een rapport van het UWV. Nadien heeft er geen herkeuring plaatsgevonden.

Verzekeraars stelt zich op het standpunt dat verzekerde de arbeidsongeschiktheidssituatie met deze verouderde gegevens niet heeft aangetoond en weigert uitkering.

De rechtbank verwerpt dit verweer. Indien verzekeraar twijfelde aan de mededeling dat na 2005 geen herbeoordeling door het UWV heeft plaatsgevonden, was het aan haar met gebruik van de machtiging informatie bij het UWV in te winnen. Indien verzekeraar in 2008 wilde afwijken van het in 2005 door het UWV vastgestelde percentage, was het aan haar om zelf de mate van arbeidsongeschiktheid vast te (doen) stellen. Nu verzekeraar beide heeft nagelaten, slaagt haar verweer niet dat verzekerde niet heeft aangetoond dat sprake is van onherroepelijke arbeidsongeschiktheid van tenminste 45% per juli 2008.

Het verweer dat niet blijkt dat sprake is van onherroepelijkheid van de arbeidsongeschiktheid in de zin van de polisvoorwaarden slaagt evenmin. Ook hier geldt dat, indien verzekeraar niet wil afgaan op de informatie van het UWV uit 2005 en de mededeling van verzekerde dat nadien geen herbeoordeling heeft plaatsgevonden, het aan haar is nader onderzoek te initiëren alvorens zich op het standpunt te stellen dat geen sprake is van een medische eindtoestand.

Het volledige vonnis

GEEN REACTIES