Belastingtarieven 2011

Op 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.  In het Eindejaarsbericht wordt overzicht gegeven van de belangrijkste, cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2011. De inflatiecorrectie voor 2011 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 0,6%. In de tekst zijn tussen haakjes de bedragen vermeld zoals die gelden voor 2010.

GEEN REACTIES