Bankpsaarsaldi in een jaar opnieuw ruim verdubbeld

In de eerste helft van 2011 streeft de verkoop van bankspaarproducten die van individuele levensverzekeringen nipt voorbij.

Dat concludeert De Nederlandsche Bank. Zij schrijft in haar Bulletin:

“Het saldo op bankspaarrekeningen in Nederland groeit snel. Eind juni 2011 beheerden Nederlandse banken ruim EUR 8,6 mrd aan bankspaarsaldi, ruim een verdubbeling ten opzichte van één jaar eerder. Bij de verkoop van nieuwe vermogensproducten lijken consumenten inmiddels vaker te kiezen voor een bankspaarproduct dan voor een levensverzekering.

Sinds de introductie van banksparen in 2008 kunnen Nederlanders onder voorwaarden fiscaal voordelig sparen bij een bank of beleggingsinstelling, bijvoorbeeld voor aanvullend pensioen of aflossing van een hypotheek. Sindsdien maakt dit type vermogensopbouw een snelle groei door. Per eind juni 2011 waren bijna 600.000 bankspaarrekeningen bij Nederlandse banken geopend, waarop in totaal EUR 8,6 mrd aan saldo was gestort. Het totale saldo op alle bankspaarrekeningen samen verdubbelt tot nu toe elk jaar ruimschoots.

De groei van banksparen gaat ten koste van concurrerende producten. Voor 2008 waren levensverzekeringspolissen de aangewezen methode voor Nederlanders om fiscaal voordelig vermogen op te bouwen. Nu de keuzemogelijkheden zijn verbreed concurreren banken, beleggingsinstellingen en levensverzekeraars in de markt voor fiscale vermogensvorming om de gunsten van dezelfde consument. Sindsdien zien levensverzekeraars de verkoop van nieuwe individuele levensverzekeringspolissen dalen, terwijl het marktaandeel van banksparen navenant toeneemt. Deze veranderingen voltrekken zich in hoog tempo. Zo behaalde banksparen in 2010 naar schatting reeds een marktaandeel van ruim 40% in de verkoop van fiscale vermogensproducten. In de eerste helft van 2011 lijkt de verkoop van bankspaarproducten de verkoop van individuele levensverzekeringen te evenaren of zelfs nipt voorbij te streven.

De toegenomen concurrentie op de markt voor fiscale vermogensvorming, en de snelle veranderingen die zich op deze markt voltrekken, vragen om de strategische aandacht van alle betrokken financiële instellingen. Verzekeraars zien de nieuwe verkoop op een voor hen belangrijke afzetmarkt dalen. Deze daling vraagt – bij voortzetting van de trend – om reductie van de kostenbasis om in de toekomst de winstgevendheid te waarborgen. Voor banken zijn de nieuw aangetrokken bankspaargelden in beginsel een welkome aanvulling op de bestaande financieringsbasis. Bankspaargelden worden vaak voor lange tijd aangetrokken en zijn dus relatief stabiel. Ook sluiten de gelden qua rentestructuur vaak goed aan bij de langlopende uitzettingen van banken, zoals hypotheken. Voor zowel banken als verzekeraars is het gezien de toegenomen concurrentie wel van belang om de winstgevendheid van de aangeboden producten scherp te monitoren.”

GEEN REACTIES