Autodealers moeten wel vakbekwaam zijn, accountants niet

Er komt voor autodealers geen uitzondering van de vakbekwaamheidseisen die op 1 januari 2014 van kracht worden.

Dat meldt de AFM op haar website naar aanleiding van een bericht op VVP on line. “Het vakblad voor financieel adviseurs VVP meldde dan ook ten onrechte op zijn website dat de AFM in gesprek is met het ministerie van Financiën over een mogelijke uitzondering van de diplomaplicht voor autodealers”, aldus AFM..

“Net als alle financiële dienstverleners moeten autodealers die consumenten adviseren over bijvoorbeeld verzekeringen vanaf die datum een diploma hebben. Als ze uitsluitend bemiddelen (execution only) hoeven ze niet te voldoen aan de diplomaplicht. Wel moet de vakbekwaamheid dan in de bedrijfsvoering zijn gewaarborgd.

Het gelijke speelveld voor alle partijen op de financiële markten is een belangrijk uitgangspunt voor de AFM.”

Gelijk speelveld?

Als de toezichthouder dat operecht meent dan zou de AFM met het ministerie in de slag moeten gaan over artikel 45 van de Vrijstellingsregeling Wft.

Daarin worden bepaalde beroepsgroepen niet alleen vrijgesteld van de vakbekwaamheidsregels, maar van alle bepalingen van het Wft-deel Gedragstoezicht. We hebben dan over “adviseurs die een andere hoofdberoepswerkzaamheid hebben dan het verlenen van financiële diensten en uit hoofde van die hoofdberoepswerkzaamheid inzicht hebben in de financiële situatie van consumenten.” Accountants dus en belastingadviseurs en mogelijk soms ook notarissen. De door hen verstrekte adviezen moeten in het verlengde liggen van hun hoofdberoepswerkzaamheid en die adviezen mogen een marginaal onderdeel uitmaken van de totale werkzaamheden. Tenslotte is bepaald dat zij van de aanbieder geen provisie mogen ontvangen. Maar dat is intussen een papieren regel.

GEEN REACTIES