APG-dochters gaan zzp-pensioenregeling uitvoeren

De samenwerkende zzp-organisaties hebben gekozen voor APG-dochters InAdmin en Loyalis om de door hun ontworpen zzp-pensioenregeling uit te voeren.

Het gaat om de regeling die Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland, PZO en FNV zelfstandigenhebben besproken met het kabinet. Er is geen sprake van een pensioenregeling in de tweede pijler, maar van een lijfrenteconstructie in de derde pijler. De zzp-organisaties hebben specifieke eisen geformuleerd die niet passen in het bestaande lijfrenteregime.

Om tegemoet te komen aan die eisen moeten nog wetswijzigingen worden doorgevoerd. Er bestaat dan een soort hybride pensioen-lijfrenteconstructie, die volgens het persbericht van APG de voordelen van individuele keuzevrijheid en de kracht van het collectief verenigt.

Zzp-ers kunnen geheel naar eigen inzicht flexibel en vrijwillig bedragen inleggen en op de zelf bepaalde pensioenleeftijd, tussen de 60 en 70 jaar, kiezen voor een pensioenuitkering met een looptijd van 10, 15 of 20 jaar. Het opgebouwde vermogen kan bij langdurige arbeidsongeschiktheid zonder fiscale sancties worden aangesproken.

De samenwerkende Zzp-organisaties en Inadmin en Loyalis hebben een intentieovereenkomst afgesloten. Zij werken in de komende periode de nadere details en de manier waarop het pensioeninitiatief concreet wordt uitgevoerd, verder uit. Daarnaast worden stichtingsbestuur en inspraak van de deelnemers nader vastgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat het een regeling voor én door zzp-ers is.

Binnenkort gaat de website www.startjezzppensioen.nl live, waar meer informatie te vinden is over de regeling. Zzp-ers kunnen zich daar aanmelden als mogelijk geïnteresseerde.

GEEN REACTIES